Åtal ska väckas mot Italien för olagliga vaccinationslagar

Datum: 2017-07-22  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Sara Boo från FreedomEurope.net på konferens i Rom den 22/7 2017 för att samla namnunderskrifter från italienska medborgare. Underskrifterna ska ligga till grund för att väcka åtal mot den italienska staten för införande av en lag om tvångsvaccination av barn, vilket är ett brott mot såväl EU-lagar och som FN konventioner. Se nedan.

Här är Sara’s deklaration till det italienska parlamentet.

Här kan du se hela presskonferensen
(spola fram till 22:00 för att lyssna på Sara Boo)

Ofrivilligt eller påtvingat medicinsk behandling är ett brott mot:

- FN: s universella förklaring om mänskliga rättigheter
- Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna
- FN: s barnkonvention
- Europeiska rådets konvention om skydd för mänskliga rättigheter och värdighet hos människan med avseende på tillämpningen av biologi och medicin: konventionen om mänskliga rättigheter och biomedicin
- Europeiska stadgan om patienters rättigheter
- FN: s internationella konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
- Nürnbergkoden (en uppsättning forskningsetiska principer för medicinsk experimentering på människor som ett resultat av Nürnbergförsöken i slutet av andra världskriget).

Här kan du läsa lagarna i mer detalj.

På FreedomEurope.net kommer vi att rapportera från massdemonstrationerna mot tvångsvaccinationer runt om i hela Europas och förmedla aktuell information.

Där kan du även skriva på den officiella protestlistan (just nu över 69 000 underskrifter) mot medicinsk tvångsbehandling av våra barn samt ladda ned en profilbild (händerna som bryter sig loss) till sociala medier, bloggar och hemsidor.

För rätten till att bestämma över din egen kropp.

Föreningen 2000-Talets Vetenskap

NHF Sweden


Startsida