Nyinstiftad minnesfond utlyser Erik Enbystipendium - 2000-Talets Vetenskap

Nyinstiftad minnesfond utlyser Erik Enbystipendium

Datum: 2023-05-11  |   Författare: Siv Wernborg

Efter läkaren och forskaren Erik Enbys frånfälle den 30 mars 2022 har styrelsen för 2000-Talets Vetenskap beslutat att inrätta en minnesfond och ett årligt stipendium till hans minne. Forskningsstipendiet kommer varje år att delas ut på Erik Enbys födelsedag den 12 maj på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg.

Erik Enby medverkade redan år 1996 i 2000-Talets Vetenskaps
programförklaring. Han fick många av sina upptäckter publicerade i vår tidskrift, upptäckter som har varit till gagn för mänskligheten.

Han var en av Sveriges få läkare som kunde bota kroniska sjukdomar med hjälp
av naturliga kosttillskott. Doktor Enby utmärkte sig genom sin uthållighet och envishet, framför allt genom sina upptäckter om blodet och dess mikrobiella värld. Han skapade därmed ett nytt ämnesområde, vilket han kallade för somatisk ekologi. Han önskade mycket starkt att den framtida forskningen skulle pröva hans teorier. Syftet med Erik Enbys minnesfond är att årligen dela ut stipendier till forskare som verkar i hans anda. Hedra Erik Enbys minne och hans gärning genom att ge ett bidrag till Erik Enbys minnesfond.

Genom din gåva till bankgironummer 667-6308 ger du fonden inte bara möjlighet att dela ut stipendier, utan du gör samtidigt en insats av bestående
värde. Skriv Minnesfonden på insättningen!


Forskningsstipendiet kommer årligen att delas ut på Erik Enbys födelsedag den 12 maj på Drottning Kristinas Jaktslott i Göteborg. I styrelsen för minnesfonden ingår seniorkonsult Margita Björklund, diplomerad homeopat och medicine magister Henrik Enby, filosofie magister Siv Wernborg, legitimerad sjuksköterska och medicinsk forskare Michael Zazzio samt professor emeritus Per-Arne Öckerman. Göteborg den 9 mars 2023 – Erik Enbys minnesfonds styrelse.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida