Erik Enby om Macchiariniskandalen

Datum: 2017-10-13  |   Författare: Erik Enby

Många huvuden fick rulla efter Macchiarini skandalen. Rektorn vid Karolinska Institutet, Harriet Wallberg, fick sparken, ordförande Lars Leijonborg samt fyra styrelseledamöter fick avgå.

Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning skrädde inte orden under presskonferensen den 5 september 2016 när hon proklamerade att förtroendet för Harriet Wallberg var skadat och att människor farit illa på grund av KI's agerande.

Men igår kom, som en blixt från klar himmel, beskedet att förundersökningen mot Macchiarini läggs ned. Det gick inte att bevisa att han skulle vara skyldig till varken vållande till annans död, eller vållande till kroppsskada.

- Detta är inte en skandal för Macchiarini utan en skandal för KI. Man kan ju undra om rektorn Harriet Wallberg nu kommer att återinstalleras på KI, säger Erik Enby som med stort intresse följer turerna på KI.

Här presenterar vi nu Eriks brev till bl.a. forskningsminister Helene Hellmark Knutsson på Utbildningsdepartementet daterat den 17:e februari 2016, men som Erik säger är högst lika aktuellt idag.


Granskningen av Karolinska Institutets forskning


Med stort intresse följer jag det som sker på KI med anledning av den misstänkliggjorde kirurgen Paolo Macchiarini. Jag vet en del som för dig kan vara värt att känna till, eftersom du sannolikt kommer att delta i utredningen av Macchiarini och den vetenskap som har gjort att man vågat tillämpa hans operationsmetod.

Jag har i snart 40 år mikroskoperat kroppsvätskor och vävnader från friska och kroniskt sjuka individer. Jag har funnit att det vid all kronisk sjuklighet
- ofarlig som farlig – föreligger en mer eller mindre massiv och för läkarna okänd mikrobiologisk ”växt”, som alltid tycks finnas i kroppens vätskefas samt i de vävnadsområden som utsätts för och invaderas av denna växt.
Tumörsubstanser av olika slag kan innehålla enorma mängder av sådan växt och den finns även i den sjukes hela vätskefas. Sådan växt finns följaktligen kvar i hela den sjukes organism efter en canceroperation.

Nästan allt som jag mikroskoperat fram finns dokumenterat på min hemsida www.enby.se. Se filmen om bröstcancer! Länk till denna hittar du på abstrakt 6
”video på vital cancersubstans”
.

Det är utan vidare tänkbart att sådan mikrobiologisk växt kan invadera och infektera det plastprotesmaterial som utgör de konstgjorda luftstruparnas stödsubstans.

Djurförsök torde på grund av ovanstående inte tas till intäkt för att försvara Macchiarinis operationsmetod, ty försöksdjuren har ju sannolikt inga kroniska sjukdomstillstånd med främmande infektionsväxt i kroppsvätskor och vävnader som kan invadera ”plaststruparnas” porösa plastmaterial och därmed försämra ett operationsresultat. Bra operationsresultat på friska försöksdjur behöver alltså inte på något sätt betyda att ett operationsresultat blir gynnsamt på en kroniskt sjuk individ.

Plaststruparna skulle alltså kunna bli infekterade av olika former av mikrobiologisk växt som finns i den kroniskt sjukes, den opererade patientens, kroppsvätska och vävnader vid alla former av sjuklighet. Dessutom är det utan vidare tänkbart att inandningsluft kan innehålla infektionsgroddar, som lätt rotar sig i det icke vasculariserade plastprotesmaterialet. Avsaknad av kärl i plastprotesen gör att man inte kan bli befriad från en infektionsprocess i denna med hjälp av medicinering.

Det finns mycket att säga om allt detta. Mitt projekt godkändes av den etiska kommittén vid Göteborgs universitet 1983. Jag genomförde hela mikroskoperingsarbetet i egen regi.

Jag sökte professuren vid Osher Centrum 2006. Som professor skulle jag ha använt de 43 miljonerna till att utreda sjukdomsbegreppet – de bakomliggande mikrobiologiska processerna som i enlighet med mina undersökningsresultat och mitt sätt att tänka kring kronisk sjuklighet, kronicitet, orsakar alla olika former av sjuklighet i populationen.

Denna skrivelse ska i laga ordning registreras med diarienummer.

Med vänlig hälsning


Erik Enby
Läkare

Adress: Karl Johansgatan 49 E
414 55 Göteborg
e-mail: erik@enby.se
mobil: 070-560 91 21Mer information:Erik Enbys hemsida

Börje Peratts om det senaste beskedet om att Paolo Macchiarini har friats från alla misstankar om brott här:

Angående Macchiarini skandalen - Kostdemokrati.se
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida