2000-Talets Vetenskap mot nya höjder - 2000-Talets Vetenskap

2000-Talets Vetenskap mot nya höjder

Datum: 2017-12-30  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Plats för mer komplementärmedicin och alternativvetenskap är vårt nyårslöfte till alla prenumeranter på tidningen 2000-Talets Vetenskap!

Ska tidningen ges ut med fyra, fem eller sex nummer per år? Hur många sidor ska varje tidning innehålla? Frågorna har varit föremål för mycken diskussion i föreningsstyrelsen som har beslutat att utöka tidningens sidantal till minst 44 sidor per nummer och att samtidigt ge ut fyra stycken tidningar/nummer per år i stället för fem - fyra elefanter är nämligen betydligt mer än fem myror!

För ett år sedan drogs sidantalet ned från 36 sidor per nummer till 32, men samtidigt ökades tidningens storlek (höjd och bredd) så att tidningen textoptimerades, och på så sätt fick läsarna mer text att läsa och därmed mer uttömmande information serverad. Samtidigt som tidningens storlek ökade så förändrades tidningens layout lite grann och även det har uppskattats. Den nya layouten har blivit ett riktigt lyft, sa tryckeriets grafiska personal till redaktionen, och även flera läsare har tyckt att tidningen nu är av en högre klass än tidigare. Den förändring som nu, från och med nummer 1/2018, träder i kraft ger utrymme för ännu mer artikeltext. Det blir totalt sett en omslagssida mindre och tre redaktionella sidor färre, vilket ger ett tillskott på fyra artikeltextsidor.

Till detta tillkommer minst 16 stycken artikeltextsidor tack vare det utökade antalet sidor, och det hoppas vi att våra medlemmar och läsare uppskattar.

Vi önskar med detta alla prenumeranter och medlemmar ett Gott Nytt År!
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida