Till Sveriges riksdagsmän och beslutsfattare - 2000-Talets Vetenskap

Till Sveriges riksdagsmän och beslutsfattare

Datum: 2018-04-23  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den 26 april röstar Riksdagen om tvångsvaccinering efter två motioner av Sofia Arkelsten och Ulrika Karlsson.

Vi vill upplysa riksdagspolitiker och beslutsfattare om vad ett beslut för tvångsvaccinering innebär och vad det kan få för konsekvenser för den svenska folkhälsan.

Därför har Michael Zazzio och Sara Boo genom 2000-Talets Vetenskap och National Health Federation sammanställt fakta och vetenskap som underlag inför detta viktiga beslut.

De dokument som ingår i sammanfattningen är:

1. Underlag inför beslut mot obligatorisk vaccinering - Lagar som innebär att vaccinering blir obligatorisk utgör ett brott mot mänskliga rättigheter.

2. Bilaga 1 - 107 vetenskapliga studier som du som riksdagsledamot och beslutsfattare bör känna till.

3. Biverkningar av MPR-vaccin när en årskull, dvs 100 000 barn vaccineras.

4. Vaccine Excipient & Media Summary
Excipients Included in U.S. Vaccines, by Vaccine.


Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida