2000-Talets stora partiutfrågning 2018 - 2000-Talets Vetenskap

2000-Talets stora partiutfrågning 2018

Datum: 2018-05-26  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I det aktuella numret av tidningen som kommer i början på juni 2018 ägnar vi hela tio sidor till frågor och svar som vi har ställt till de partier som har valt att svara på vår partienkät.

Här skaffar du tidningen för endast 250 kr (OBS! Passa på nu innan avgiften höjs till 280 kr i början på juni!):

Allt fler svenskar börjar bli medvetna om potentialen i komplementärmedicin och naturlig hälsa – ett område där skolmedicinen ligger långt efter. Många anser att vi står inför ett paradigmskifte och att det bara är en tidsfråga innan sjukvård och myndigheter blir tvungna att anpassa sig till medborgarnas krav på behandlingsalternativ, rätten att själv bestämma över sin egen kropp och ha tillgång till naturliga kosttillskott samt hälsosamma och giftfria livsmedel.

Utifrån riksdagspartiernas synpunkt handlar utmaningen om att våga släppa tömmarna till det ortodoxa synsättet på hälsa och lyssna till företrädare och professionella yrkesutövare inom det holistiska och naturbaserade medicinska synsättet. Det handlar även om att lyssna på missnöjet inom den befintliga sjukvården och inse att den inte har förmågan att bromsa det stigande ohälsotalet.

Ju mer upplysta partierna blir i dessa frågor och ju bättre de kan kommunicera fakta med sina väljare, desto fler röster har de att vinna. När allt fler partier konkurrerar om rösterna och många partier faller farligt nära fyraprocentsspärren, så bör de ställa sig frågan om de har råd att inte lyssna till en allt större grupp hälsomedvetna människor.

2000-Talets Vetenskap vill hjälpa väljarna att orientera sig på den politiska arenan och få kunskap om var de olika partierna står i de frågor som vi behandlar i tidning och förening.

Tusentals röster har partierna att vinna (eller förlora) beroende på hur de svarar på våra valfrågor om undersöknings- och behandlingsalternativ samt miljöfrågor, som vi har skickat till samtliga registrerade partier.

I Facebookgruppen "Valfrågor om hälsa" diskuteras löpande partiernas inställning till frågor som rör GMO, kostråd, integrativ medicin, kosttillskott, läkemedelsbiverkningar, strålning med mera.

Gruppen startades av Föreningen 2000-Talets Vetenskap (www.2000tv.se) i samband med en enkät som föreningen skickade till alla riksdagspartier (och fick svar på) inför valet 2014. Enkäten och partiernas svar finns på denna adress

Här kommer du till Facebookgruppen Valfrågor om hälsa
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida