FILMER OCH FÖRELÄSNINGAR

<- Tillbaka till filmer och föreläsningar


Videoklipp: Om Rockefeller och skapandet av FN, EU och klimatskrämseln.

Datum inlagd: 2019-05-27  |  Längd: 01:35:20  |  Videolänk   |  Filmens hemsida
Fil. doktor Jacob Nordangård har gett ut den mycket intressanta boken "Rockefeller - En klimatsmart historia". Det är en häpnadsväckande berättelse om hur familjen Rockefeller genom sin oljeverksamhet blev världens rikaste finansfamilj och hur Rockefeller har haft ett viktigt inflytande för skapandet av FN, EU och den nu rådande klimatskrämseln. Vi har tidigare i våra program informerat om hur Rockefeller har understött bildandet av FN och att de använt FN som en plattform för att minska handelshinder och att öka de globala företagens och bankernas möjligheter att dominera. Strategin har varit att initiera överstatliga funktioner för globalt ledarskap som FN, EU, IMF, Världsbanken mm.

Familjen har sedan sett till att ha ett starkt inflytande i dessa organisationer. En annan viktig del har varit att underblåsa rädsla för globala hot som därför kräver globalt ledarskap för att lösas. Exempelvis atombombshotet, överbefolkning, miljöhot och nu, den kanske mest framgångsrika skrämseln, klimathotet. Jacob beskriver hur familjen Rockefeller har arbetat sedan många decennier med att få upp klimathotet på agendan i FN, bland företag och i nationella parlament. Han berättar att han, när han forskade på frågan om klimathotet, blev överraskad över att Rockefeller, vilket är det namn som starkast kunnat kopplas till oljeindustrin, dök upp på så många ställen när det gäller miljö- och klimatfrågan. Det var oväntat att intressen kopplade till oljeindustrin också finansierade miljörörelsen och organisationer som lyfte klimatfrågan.

Jacob Nordangård har kartlagt Rockefellers inflytande för bildandet av såväl FN och EU men också för bildandet av mängder med inflytelserika lobbyorganisationer såsom Trilaterala kommissionen, Bilderberggruppen, Romklubben, Council of Foreign Relations m.fl. Alla dessa lobbygrupper har haft en avgörande betydelse för den politiska utvecklingen i världen efter andra världskriget. I programmet diskuterar vi också stödet till Jordens Vänner och andra miljöorganisationer. John D. Rockefeller, som byggde upp förmögenheten från början. var strängt religiös inom baptismen.

Även senare har det funnits ett religiöst intresse och vi kommer in på familjens ambition att skapa en global religion kopplad till New Age. Familjen har också varit engagerad i att ta fram "Earth Charter" som är en modern globaliserad variant av bibelns budord och som utgör fundamentet för Agenda 2030. Försöken att ena världsreligionerna har dock haft tveksamma framgångar utanför västvärlden. Jacob beskriver också ambitionen av att skapa ett slags globalt folkhem med en perfekt människa. Ett återkommande tema är kontroll och effektivitet där Internet of Things framöver kan bli en intressant komponent. På slutet kommer vi också in på hur den cirkulära ekonomin med återvinning är något som också drivits på av familjen Rockefeller och som leder till kontrollbehov och övervakning, vilket gynnar de globala storföretagen.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av fler aktuella recensioner och djupgående artiklar om hälsa och miljö!


Startsida