Den metabola pandemin

Recensionsdatum: 2020-03-01  |  Författare: Lars Bern  |  Recensent: Michael Zazzio

Lars Bern upphör aldrig att förvåna. Hans nytryckta reviderade upplaga av ”Den metabola pandemin” är en riktig tegelsten som är fullspäckad av matnyttig information om kost, ämnesomsättning och kostrelaterade sjukdomar men även om den metabola pandemin och dess bakgrund.

För att boken inte skulle bli lika tjock som den svenska lagboken, så var Lars tvungen att begränsa textmaterialet – så, vissa avsnitt i den nya boken är mer komprimerade än i de tidigare utgivna upplagorna. Den senaste upplagan är dock dubbelt så tjock som den föregående, och de vetenskapliga referenserna i den nya boken överstiger 700 stycken. Det är alltså en riktig ”tegelsten” som Lars nu ger ut – en ”tegelsten” på över 500 sidor!

Den här boken ser på kosten utifrån ett mycket brett perspektiv. Det är en utförlig bok som baseras på en enorm kunskapsmängd och vetenskapliga studier. Bland bokens drygt 700 referenser finner man Internetlänkar till Internetsidor som i sin tur har massvis med vetenskapliga länkar och referenser. Följer man grenarna på det kunskapsträdet, så förgrenar det sig till en ofantlig kunskapsmängd som består av en stor mängd vetenskapliga referenser, och man kan lägga ned en livstid på att läsa sig igenom det – så, det gäller att i viss mån begränsa sig i sitt kunskapssökande. Av den anledningen är Lars Berns bok en bra början för den kunskapstörstande.

Den som vill påverka sin hälsa och sitt välbefinnande bör alltså först och främst läsa Lars Berns mycket välskrivna och informativa bok. Att köpa den är en investering för hälsan. Den här boken är för övrigt en bok som både läkare, sjuksköterskor och dietister borde läsa och lära sig av, och boken skulle behövas på de medicinska utbildningarna, inte minst med tanke på de få timmar som på läkarlinjen läggs ned på ämnet nutrition.

Jag vill inte påstå att boken ”Den metabola pandemin” ersätter någon annan bok, men det är nog med just denna bok som man bör starta om man har ett intresse av att lära sig om olika livsmedels, vitaminers och spårämnens positiva och negativa effekter.

Boken tar dock inte bara upp närings- och födoämnen, utan den går även in på bakgrunden till att vi har så pass dålig mat som vi i dag har i livsmedelsbutikernas mathyllor. Den vinstdrivande matproduktionsapparaten beskriver Lars Bern i sin bok liksom de globalistiska motiven för den multinationella matindustrin. Det är nästan 300 av bokens drygt 500 sidor som går åt till en genomgång av den metabola pandemins ursprung och dagens ohållbara matproduktion.

Boken har även ett nästan 30 sidor långt kapitel som tar upp ohållbar medicinering. Lars Bern har insett hur ”Big Pharma” skor sig på dagens läkemedelssystem som utnyttjar den form av globala syn på läkemedel som ligger till grund för olika nationers och världsdelars (EU:s) läkemedelslagstiftning.

Varje dag dör tusentals människor på grund av skadliga läkemedel, och dagens syn på sjukvård är att läkemedel kan kurera allt. Sådana påståenden är dock långt ifrån sanna. Läkarkåren har blivit en lojal gruppering som snällt går i läkemedelsindustrins ledband och som därför ”prostituerar” sig för att kunna förtjäna sitt levebröd. Skolmedicinens företrädare förgiftar och tar livet av patienter, inte minst i Sverige. En mängd olika cancerframkallande läkemedel som skrivs ut på recept orsakar diabetes och andra ämnesomsättningssjukdomar. Många läkemedel skrivs även ut trots att de inte alls behövs.

En sådan grupp läkemedel är statiner, vilka baseras på den vetenskapligt sett obevisade villfarelsen att onormalt höga nivåer av blodfetter skulle vara skadliga. En miljon svenskar står numera på dessa läkemedel som bland annat orsakar minnesförlust, sömnlöshet, depression, förlamningar, blodsjukdomar, bokspottkörtelinflammation, diabetes, smärta, leverskador, blodkärlsinflammationer, njursvikt, magsäcksinflammation, förhöjt blodtryck, påverkan på blodbildningen, allergiska reaktioner med flera mer eller mindre allvarliga sjukdomstillstånd. Detta är ett exempel på sådana läkemedel som leder till just metabola sjukdomstillstånd. Att höga kolesterolvärden gör att människor lever längre och i mindre utsträckning än andra drabbas av demenser, är något som dagens läkare helt bortser ifrån.

Det medicinska etablissemanget och massmedia kommer troligtvis inte att ge denna bok någon större eller ens någon uppmärksamhet alls, utan i stället försöka att tysta ned den samlade kunskap som Lars Bern besitter och presenterar i sin senaste bok.

Den första tryckningen av boken gjordes i 1 000 exemplar. Av dem var 800 förhandsbeställda. Det kommer följaktligen att bli fler omgångar som trycks av denna bok som jag tycker att var och en borde ha ständig tillgång till.

”Den metabola pandemin” kan beställas med 10 % rabatt (för medlemmar) på föreningens webshop på www.2000tv.se/webshop
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av fler aktuella recensioner och djupgående artiklar om hälsa och miljö!


5 tidningar per år

2000-Talets Vetenskaps lista med litteraturtips (pdf)

21-08-06
20-08-12
Din kropp skriker efter vatten, Dr Fereydoon Batmanghelidj
20-07-05
Do it yourself - DIY DAO, Peter Torssell, Johnny Torssell
20-06-21
Den metabola teorin om cancer, Travis Christofferson
20-06-25
19-12-10
Rädda Din Hjärna Nu, Peter Wilhelmsson
20-06-24
19-02-18
18-05-11
The End Of Alzheimer's, Dr Dale Bredesen
18-05-11
In the Dark, Jason Bawden-Smith
Startsida