In the Dark

Recensionsdatum: 2018-02-01  |  Författare: Jason Bawden-Smith  |  Recensent: Lennart Wibbling

Jag har ivrigt läst till exempel Nexus från Australien och en massa andra tidskrifter i samma genre. 2000-Talets Vetenskap har under det senaste året blivit mycket bättre och tillhör bland det viktigaste som man kan läsa på svenska. När jag förr höll föredrag om cancer, hälsa med mera så kunde det låta så här. ”Jag tror man får autism av genetiska defekter, mineralbrist och vaccinationer.” Jag trodde på fullt allvar att det var så, men efter att ha läst boken In the Dark blev var jag tvungen att tänka om.

Djuren dör ut och vi blir allt sjukare
Mobilstrålning (och all annan strålning) är bland det farligaste som mänskligheten någonsin har uppfunnit. En tendens som visar på detta kollektiva vansinne förklaras enkelt med att 90 % av insekterna i England och Tyskland har försvunnit under de senaste trettio åren. Ännu så länge har bara 75 % försvunnit i Sverige . Då kanske ni förstår att samma sak även sker med grodor, fåglar och andra djur. Pollineringen har i vissa länder upphört nästan helt. Titta bara på Kina och Kalifornien! Vart har bina tagit vägen? Det är mycket brådskande att få bort mobilstrålningen och framförallt att sanera hemmen, förskolorna, skolorna, arbetsplatserna med mera. Barn är mjuka i skelettet och växer snabbt. Det verkar som om det är en av anledningarna till att de skadas mer och snabbare än vuxna. Några skrämmande tendenser är att människor i dag i större utsträckning än tidigare drabbas av sömnproblem, synrubbningar, fetma, diabetes, autism, Alzheimer med flera sjukdomstillstånd. Jag vill inte skrämma er, men detta är så pass viktigt att det måste medvetandegöras hos befolkningen. Efter att ingående ha studerat detta med strålning så skyddar jag numera mig själv med Blushield, solar när det går (jag använder aldrig solkräm), äter havsalger, försöker att minska användandet av mobiltelefonen och stänger av den så ofta som det går och alltid på natten. Det enda påtagliga som jag själv har märkt av Blushield är att jag numera tappar mindre hår än tidigare. Det kanske inte beror på apparaten, men det är så.

In the Dark
Allt liv på planeten jorden laddas av solen. Via ögonen laddas nervsystemet och via huden laddas cellerna. Ljuset gör att till exempel vitamin D3 tillverkas. Om man inte solar och lider av mineralbrist, så absorberar kroppen tydligen den skadliga mobilstrålningen lättare. Om jag förstår uppfinnaren rätt, så tillverkar Blushield var trettioende sekund en skalärvåg som ger kroppen en harmoni på cellnivå. Man blir med andra ord osynlig för den negativa strålningen. Man kan likna en människa vid ett träd. Trädet andas in koldioxid, och med hjälp av solen så avger trädet syre efter fotosyntesens arbete. Trädet är jordat genom sina rötter. Människan andas in syre och avger koldioxid och bör jorda sig så mycket det går (gå barfota utomhus). När man äter mat så äter man i princip solljus. Nu är det emellertid så att våra jordar är urlakade (det råder numera mineralbrist). Många mäniskor är nästan aldrig ute och ”laddar sin kropp”. Detta leder till ett energiunderskott som ofta leder till ett sockersug. Energidrycker och läskedrycker blir ibland lösningen på det problemet. Att ersättningen för den uteblivna solenergin är skadlig behöver knappast tas upp.

Fetma är en epidemi
Titta på TBC:ns utbredning i England i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Smogen var så pass kraftig att solen inte kunde tränga igenom stoftmolnet och ladda folks kroppar. D3-vitaminbristen ledde som alla vet till engelska sjukan (rakitis) men gav enligt boken även TBC. Tuberkelbacillen är ljuskänslig och dör av solljus men frodas i mörker. Lägg märke till att det på den tiden inte fanns några 3G-master i London. Betraktar vi i dag Indiens storstäder som ligger inlindade i en smog som har stålskelett på skyskraporna och som är fyllda med massor av sändare som förser hundratals miljoner användare med kommunikationsverktyget mobilstrålning, så inser vi att Indien inte är särskilt nyttigt att bo och leva i. De mörkhyade indierna får inte tillräckligt med solljus och resultatet blir för många att de lider av mineralbrist på grund av det dåliga spektrat på det solljus som de exponeras för. Allt detta sammantaget leder till fetma, diabetes och en mängd andra sjukdomstillstånd. Enligt boken kan man aldrig underskatta vikten av solljus och inte heller underskatta de förödande effekter som alltför mycket skadlig strålning kan medföra. Solljus är livsviktigt. Mobilstrålningen är utrotande och utplånande. Mellan åren 1990 och 2015 har vissa sjukdomar i USA ökat med nästan 300 %. Detta gäller till exempel bipolär sjukdom och Alzheimers.

Några iakttagelser av Blushields effekt
Hur kan man veta att Blushield hjälper? Jag tycker att följande beskrivning är ett mycket bra bevis för apparatens effektivitet. Enligt tester på Nya Zeeland så gav växthus mer avkastning, korna gav mer och bättre mölk,hönserier gav fler ägg som hade tjockare skal och dödligheten bland hönsen minskade påtagligt. Dessa effekter var mätbara, och då finns det alltså en vetenskaplighet bakom dem.

Några reflexioner
Några idéer som boken har väckt hos mig är om det kanske ändå inte borde vara varningstext på mobiler (jämför med cigarettpaket). Det borde råda mobiltelefonförbud på skolor och förskolor (detta har Frankrike redan lagstiftat om). Allmänna kommunikationer borde vara fria från mobilstrålning (jämför med rökförbud) och det borde finnas mobilstrålningsfria zoner lite överallt (egentligen borde all mobilstrålning förbjudas). Det borde finnas en metoo-rörelse mot den nya mobilteknik som planeras, det vill säga mot 5G. Med 5G-systemet blir det rena rama mikrovågsugnen i vissa städer. Arbetsgivare måste, för sin egen överlevnad, tänka om och skaffa sig Blushield, såvida de inte förbjuder mobiltelefoner på sina arbetsplatser. De svenska politikerna är kanske världens mest outbildade politiker, och det är inte svårt att inse om man läser boken. Just detta faktum försvårar en reglering av och förbud mot mobiltekniken. Den industri som lever på mobiltelefontekniken lägger ned stora summor på lobbying mot politiker och myndighetsutövare. Mobilföretag ger donationer till olika universitet och på så sätt skapas en välvillig inställning till deras verksamhet. Inte oförglömligt är att människan är en varelse som vill ha bekvämlighet, och mobiltelefonerna och den trådlösa teknologin överlever bland annat på grund av vår egen bekvämlighet samt på det faktum att vi hela tiden vill synas och vara tillgängliga samt känna att vi är noterade och uppskattade. Det är därför som facebook är så populärt.

På liv och död
Under de senast decennierna har människan börjat att utsätta sig själv för riktigt farliga former av strålning. På 1980-talet kom mikrovågsugnen – alla skulle helt plötsligt laga sin mat och värma sina drycker i mikron. Några år senare kom de första forskningsrapporterna som visade att mikrovågorna skapade giftiga ämnen i maten, och handen på hjärtat – var den mikrovågslagade maten verkligen så god? Den teknologiskt framställda strålningen, i synnerhet mobilstrålningen, handlar om liv eller död, om fortplantningsförmåga, om sjukdomsförekomst, om ämnesomsättning, om immunförsvar och om en hel del annat som påverkar vår hälsa, livslängd och inte minst vår livskvalitet. Detta beskriver boken mycket klart och tydligt. I vår moderna värld exponerar vi oss för mängder av nya ämnen och energiformer, vilka är helt nya och som vi genom evolutionens utveckling inte har anpassat oss till. Det tar lång tid för en art att utvecklas och utvecklingen sker alltid i harmoni med den naturliga omgivningen.

Inte på svenska
Tyvärr så är boken skriven på engelska och finns inte översatt till svenska. Jag har själv läst boken flera gånger och varje gång finner jag ny information i den, och den ger mig ständigt nya uppslag. Även om du bara kan lite engelska så ska du ge boken en ärlig chans. Du kommer nog inte att ångra dig.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av fler aktuella recensioner och djupgående artiklar om hälsa och miljö!


5 tidningar per år

2000-Talets Vetenskaps lista med litteraturtips (pdf)

21-08-06
20-08-12
Din kropp skriker efter vatten, Dr Fereydoon Batmanghelidj
20-07-05
Do it yourself - DIY DAO, Peter Torssell, Johnny Torssell
20-06-21
Den metabola teorin om cancer, Travis Christofferson
20-06-25
19-12-10
Rädda Din Hjärna Nu, Peter Wilhelmsson
20-06-24
19-02-18
18-05-11
The End Of Alzheimer's, Dr Dale Bredesen
18-05-11
In the Dark, Jason Bawden-Smith
Startsida