Långsamt vaknar vi upp

Recensionsdatum: 2017-08-01  |  Författare: Ingemar Wärnström  |  Recensent: Michael Zazzio

Om det hade varit så att Ingemar Wärnströms relativt nya bok ”Långsamt vaknar vi upp och ser vilka som styr vår värld” hade varit tillgänglig i Edens lustgård så hade Eva aldrig behövt äta av kunskapens frukt. Boken beskriver det omvälvande som sker i det fördolda och innehåller den mest essentiella information som man kan tänkas behöva om det skulle vara så att man avser att utrusta sig med det mest nödvändiga i kunskapsväg, för att kunna förstå hur världen styrs av de mest egoistiska, självupptagna och maktgalna psykopater som ingenting annat hellre vill än att göra sig en förmögenhet på andras olycka. De styr världen eller snarare var och en av dem utgör en eker i grottekvarnens hjul som mal guld åt ”globalisterna”. Man finner dem överallt, på olika poster i regeringar och styrelser för universitet. De finns bland företagsledare och inte minst bland storföretagsägare. De drar i alla de trådar som de har förankrat i samhällets styrsystem och ser på så sätt till att världen förändras i den takt och på ett sådant sätt som passar dem och deras agenda och som leder till ett sådant samhälle som de själva vill ha. Ingemar Wärnströms bok beskriver kortfattat och klart hur detta system fungerar och vilka individer som gör det ena eller det andra för globalisternas sak. Detta är dock inte nog. Ingemar Wärnström visar även att det är ondskan som styr och tar över makten, var den än må vara, i avsikt att förslava den stora massan till förmån för de utvalda.

Kapitelindelning
Varje kapitel avhandlar en specifik företeelse och beskriver den tillräckligt ingående för att läsaren ska kunna tillgodogöra sig den. Boken innehåller kapitel som beskriver: den mörka kraften, de hemliga nätverken, den katolska kyrkan och de blåblodiga. För dem som redan är bekanta med dessa grupperingar är kapitlen en bekräftelse på de sammanslutningar som försöker att styra vår värld. Det är ”illuminater”, medlemmar i ”the Bohemian Grove”, ”Skull and Bones” och ”Frimurarna”, ”Round Table”, ”Odd Fellow”, samt företrädare för ”the Trilateral Commission”, ”Council of Foreign Relations” och ”Bilderberggruppen” med flera organisationer som har som mål att söndra och skapa kaos för att sedan ta över makten. Alla de här grupperingarna är i grunden satanister, vilket kommer fram i boken, men detta är alltför osannolikt för många för att de ska tro att det ligger till så, men – så är det! Frimurarna är ingenting annat än en satanistisk kyrka, men det är bara de medlemmar som når de sex sista av de 33 graderna som vet om det.

Kapade organisationer
I boken tar Wärnström upp att globalisterna och satanisterna har som mål att besätta viktiga poster i olika organ, regeringar och sammanslutningar som till exempel FN, WHO, UNESCO, NASA, IMF, NATO, EU, Världsbanken och Codex Alimentarius (den organisation som styr all livsmedelslagstiftning i världen). Målet är att ta och inneha kontroll över världsutvecklingen och styra in den på en väg som gynnar satanismen och dess mörka krafter. De vill skapa en ny världsordning – a ”New World Order” (NWO ) och de är på god väg att lyckas, men det är många som numera är medvetna om det och som sprider kunskap om NWO och alla hemliga sällskap som strävar efter att få till en sådan världsordning! Jag har tillsammans med Sara Boo själv deltagit i ett Codex Alimentariusmöte i Indien, där vi representerade föreningen National Health Federation (NHF) som har status som observatör och som även har rätt att yttra sig i församlingen. Trots alla de mörka krafter som till viss del styr sammanslutningar som Codex Alimentarius (CA) så vet jag att det just i CA även finns positiva krafter som motverkar det onda. Jag kan dock inte avslöja vilka goda krafter det handlar om, eftersom jag då skulle förråda den sida som är vår chans till en framtid utan någon ny världsordning. Utifrån mina egna erfarenheter kan jag bekräfta att Ingemar Wärnström i boken beskriver instiftandet och kontrollen av alla dessa sammanslutningar på ett korrekt sätt.

Jord, vind och vatten
Ingemar Wärnström berättar i klartext om hur ondskan försöker förgifta, luften, haven, marken och oss människor som går på den. Målet är att göra individerna svaga och tillräckligt sjuka för att de inte ska orka opponera sig mot de styrande. Bland de skadliga ämnen och tekniska innovationer som påverkar oss avhandlas GMO (genmanipulerade grödor), Roundup och andra bekämpningsmedel, WiFi/mobiltelefoni, HAARP, fluor i tandkräm och i vissa länder även i vattnet, aspartam, vacciner och även pastörisering av mjölk. Alla dessa företeelser skadar oss, gör oss sjuka och minskar vår fertilitet. Under trettio års tid har jag propagerat för ohomogeniserad och även för opastöriserad mjölk. Den processerade mjölk som vi köper i speceriaffären är inte den bästa för våra kroppar. Ska vi dricka mjölk så ska den vara så nyttig som möjligt och då är det självklart att den inte ska homogeniseras och helst inte heller pastöriseras. Naturlig mjölk är fylld av olika ämnen/molekyler som skyddar oss mot flera allvarliga och kroniska sjukdomar, däribland diabetes – en sjukdom som ökar med närmast epidemisk fart. Ingemar Wärnström har verkligen begripit allt detta. Han har även förstått att många av de terrorattentat som har inträffat under 1900- och 2000-talet har varit så kallade ”false flag operations”. Det numera kanske mest kända exemplet, där det föreligger en stor mängd bevisning om att det handlar om en sådan operation, är 9/11 i New York, men även Londonattentaten den 7/7 fyra år senare samt Madrid-, Paris- och Stockholmsattentaten bär tecken på att de alla var planerade false flag operations. ”False flag operations” syftar till att skrämma medborgarna så att de blir lättare att manipulera och kontrollera. När terrorattentat inträffar ger människor lättare upp sina mänskliga rättigheter, till exempel sin yttrandefrihet, för att känna sig trygga. Ett folk låter sig gärna kuvas bara det slipper oro, ångest och rädsla. ”False flag operations” genomförs även för att starta krig. Vietnamkriget började på grund av, som USA då beskrev det, att en amerikansk jagare hade beskjutits av vietnameserna. Efter det misslyckade vietnamkriget erkände USA så småningom att det inte fanns någon jagare som hade beskjutits av några vietnameser. Vissa incidenter påstås alltså ha skett utan att ha inträffat och det tillvägagångssättet använder sig nationer av för att få stöd bland befolkningen. Under det andra världskriget anfölls den amerikanska örlogsbasen Pearl Harbour på Hawaii av japanerna. Redan många timmar före anfallet kände presidenten till att det skulle komma att ske, men han lät det ske för att folkets ovilja att delta i kriget skulle vändas. Efter flera decennier läckte det ut att president Theodore Roosevelt hade beordrat tystnad om det förestående japanska anfallet. Roosevelt var frimurare, och det var även Churchill och Stalin.

Sammanfattning av boken
Jag skulle vilja läsa mer om det som Ingemar Wärnström skriver! Boken är alltför kortfattad för mina egna behov, men jag inser att den är nödvändig för den som på relativt kort tid vill skaffa sig information om hur världen egentligen styrs. Boken är enormt allmänbildande och även jag fyllde, trots min redan digra kunskap på detta område, i en del luckor i min kunskapsbank genom att läsa den. Jag skulle hoppas att alla läser boken och använder den som väckarklocka och uppslagsverk. Den här boken recenserades i ett tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Den recensenten verkar dock inte ha förstått vilket mästerverk Ingemar Wärnströms bok är och vilken betydelse som den kan komma att få, nu när det stundar sämre tider och risken för nya krig är mycket större än den har varit på mycket, mycket länge. Mitt bästa råd är: – Köp boken och läs den från pärm till pärm!
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av fler aktuella recensioner och djupgående artiklar om hälsa och miljö!


5 tidningar per år

2000-Talets Vetenskaps lista med litteraturtips (pdf)

20-08-12
Din kropp skriker efter vatten, Dr Fereydoon Batmanghelidj
20-07-05
Do it yourself - DIY DAO, Peter Torssell, Johnny Torssell
20-06-21
Den metabola teorin om cancer, Travis Christofferson
20-06-25
19-12-10
Rädda Din Hjärna Nu, Peter Wilhelmsson
20-06-24
19-02-18
18-05-11
The End Of Alzheimer's, Dr Dale Bredesen
18-05-11
In the Dark, Jason Bawden-Smith
18-05-11
Långsamt vaknar vi upp, Ingemar Wärnström
Startsida