Vad är Global Scaling? - 2000-Talets Vetenskap

Vad är Global Scaling?

Datum: 2020-08-01  |   Författare: LO Landin

Den tysk-ryske forskaren Hartmut Müller fängslade publiken med sitt föredrag på den kvantmedicinska konferensen på KTH den 5-7 maj 2007. Hans teori om Global scaling satte myror i huvudet på mötesdeltagarna. Här redogör LO Landin, kunskapsalliansen Kreaprenör, för huvuddragen i Müllers teori.

Matruska heter den ryska dockan, som innehåller en identisk något mindre docka, som i sin tur innehåller en identisk något mindre docka, som sin tur innehåller osv…Dr Hartmut Müller från Erfurt i Tyskland använder Matruska för att förklara vad ”Global Scaling” är för något på det andra internationella seminariet om kvantmedicin arrangerat av företaget Xede på KTH i Stockholm den 5–6 maj 2007.

The Melody of Creation


Matruska ger i alla fall mig en begriplig bild att hålla mig i, när Dr. Müller radar upp de matematiska och fysiska bevisen för vad han kallar ”skapandets melodi”. Och han ger samtidigt stöd åt Albert Einsteins uttalande att ”relativitetsteorin är omöjlig att begripa utan att lyssna till en symfoni”.

Men för snart 100 år sedan hade Einstein inte som idag tillgång till en informationsteknik med vars hjälp det är möjligt att studera och återskapa naturens energiproduktion respektive konsumtion från de stora sammanhangen och ända ner på cell och molekylnivå.

För 100 år sedan fanns ännu inte begrepp som kvantfysik och kvantmedicin, fortsätter Hartmut Müller. Upptäckten av dessa sammanhang har gjort att fler frågor än någonsin om vår existens har uppstått. Den i vårt land förhärskande skolmedicinen, som helt och hållet utgår ifrån en gammal Newtonsk världsbild, har emellertid fortfarande svårt att ta till sig dessa nya kunskaper, som revolutionerar vårt tänkande.

Därför var det tyvärr ytterst få läkare närvarande på detta seminarium, vilket är beklagligt, eftersom ointresset från skolmedicinen försenar en utveckling av medicinen, som skulle vara till gagn för patienterna. Salen var istället fylld av den nya tidens hälso- och näringsterapeuter, som medvetet eller omedvetet bygger sina antaganden och sina terapier på det Müller alltså kallar ”skapandets melodi” och protonresonans.

Den ryska dockan Matruska är ett sätt att illustrera det logaritmiska frekvenssamband som Hartmut Müller menar råder – alltifrån de stora strukturerna ner till atomens minsta beståndsdelar. Bild: Lachlan Fearnley, commons.wikimedia.org


Vad är protonresonans?


De mest stabila partiklarna i universum är protoner och elektroner, enligt Hartmut Müller. I motsats till de flesta andra partiklar, som alla har en livslängd på bara några nanosekunder, överlever protoner och elektroner i 100 000 gånger miljarder, gånger miljarder, gånger miljarder år. Ofattbara tal för oss vanliga dödliga, men det är ett bevisat faktum, hävdar Müller, som är fysiker och som hela tiden lutar sig på bevisbara fakta i sin forskning, vilket gör hans föredrag extra intressant.

Eftersom förhållandet mellan förekomsten av protoner och elektroner är 1836 (för att vara exakt) betyder det att ca 99 procent av vikten av alla ansamlingar av materia, av våra egna kroppar till exempel, är protoner. Och därför är också protonresonans det som är styrande i samtliga processer i hela universum. Man vågar kanske, för att anspela på Einsteins uttalande om musik, hävda att protonresonans är ”partituret i skapandets melodi”.

”Global scaling” finner vi i alla fysiska randomiserade processer och i högteknologisk utveckling. Och det gäller också för all sinnlig perception. Intensiteten i en upplevelse är således logaritmisk. De naturliga vågrörelserna återskapar sig ständigt i logaritmiska fraktalspektra, som åstadkommer därigenom de mest effektiva rörelserna ända ner på cellnivå.

Amplitud, våglängd och frekvens definieras av konstanter och naturen återskapar sig ständigt i absolut identiska frekvensspektra (= fundamentala fraktaler), som vi finner exempel på i en mängd naturliga sammanhang, som Hartmut Müller således vill kalla för ”the Melody of Creation”.

Vår andning är exempel på ett sådant protonresonansspektrum, hjärtslagen, hjärnans arbete och optisk varseblivning likaså. Alla bygger på vågrörelser med identiska avstånd mellan noderna.

All mänsklig utveckling är i själva verket en förlängning och förstärkning av våra sinnen. Det har vi konstaterat tidigare i Kreaprenör och vår egen perceptionsmodell för att identifiera nya möjlighetsrum (CrossSensor) bygger i själva verket på ett kvantfysiskt tänkande. På samma sätt beskriver Hartmut Müller hur vi inom högteknologi ”kopierar hologrammet inom oss själva”, när man till exempel har konstruerat de allt effektivare datorprocessorerna, som kopierar våra egna hjärnprocesser. Utvecklingen är strikt logaritmisk från modell 186, 286, 386 till Pentium, Pentium II-processorer osv. Och återigen kan vi återkoppla till bilden av Matruskadockan för att få en slags begriplig bild av naturliga strukturer, genetik med mera.

Praktisk tillämpning


Hartmut Müller redogör för hur man tillämpar rönen från denna forskning i praktiken. I ett samarbete mellan forskarlag i Tyskland, Österrike, Schweiz, Ryssland och New Mexico USA har företaget Global Scaling Research & Development uppstått. Genom att studera protonresonansrytmer i olika sammanhang har man lyckats identifiera ”huvudnoter och subnoter i partituret”.

I vår dagliga tillvaro kan resultaten användas för att i försäkringsbranschen identifiera kritiska perioder och göra livstidsbestämningar. Underhållsindustrin kan bestämma ideala produkt- och servicecykler.

1979 upptäckte professor Schnoll ”huvudnoterna” för cellkommunikation, vilket visade sig vara de båda ”ytternoterna” i intervallet för synligt ljus. Vidare har man upptäckt att frekvensen för maximal cellreflektion motsvaras av våglängden 1250 nm och för maximal cellabsorbtion 28 nm. Man lär sig mer och mer om vad en viss frekvens har för effekt i till exempel en cell. Vi kan härigenom lära oss att aktivera naturliga processer i kroppen och inom medicinen kan kunskapen användas för effektiv sårläkning, för cellregeneration och för att stimulera mitrokondiernas energiskapande, serotoninproduktionen, immunsystemet, antikroppsförsvaret mot infektioner samt för att stimulera inlärning och minnesfunktioner etc.

Hartmut Müller sammanfattar sitt föredrag med att säga att han anser att teorin om ”Global Scaling” öppnar för en helt ny världsbild, som bygger på enhet mellan materia och ande.

Teorin bakom ”global scaling”


Teorin om ”global scaling” bygger på att all distribution av materia i universum är harmonisk och logaritmisk, det vill säga inte linjär. Källan till det som kallas för kosmisk mikrovågsbakgrundsstrålning (the cosmic microwave background radiation) är dock ännu okänd. Men statistiskt kan den harmoniska distributionen studeras vad gäller följande: Partiklar, strålning, atomer och molekyler, kristaller, DNA nukleotida sekvenser, celler, organismer, populationer, planeter, månar, asteroider och stjärnor, kluster och galaxer.Artikeln är tidigare publicerad i 2000-Talets Vetenskap nr 3/2007.
Länkar
Bok: Understanding the Universe through Global Scaling: looking at the world with fresh eyes
globalscalingtheory.com
LO Landin, Kunskapsalliansen Kreaprenör
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida