"Man har skickat de äldre i döden" - 2000-Talets Vetenskap

"Man har skickat de äldre i döden"

Datum: 2020-11-28  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Det säger en upprörd Marcus Oskarsson i dagens TV4 Nyhetsmorgon och räknar upp sex punkter där regeringen totalt har misslyckats, enligt den senaste rapporten från IVO, som har tagit emot runt 20 000 anmärkningar om vårdsituationen för de äldre hittills i år.

Enligt IVO-rapporten har de äldre:

1. Fått sämre vård än vad de har rätt till enligt lag.
2. Det har tagits beslut om vård vid livets slutskede på tvärs emot regelverket.
3. Man har struntat i dokumentationen när det gäller vården.
4. De anhöriga har inte gjorts delaktiga i vårdbesluten.
5. Endast 6 % av de äldre har fått träffa läkare.
6. Detta har inte förbättrats sedan i våras.

Yngve Gustavsson, professor i äldresjukvård vid Umeå universitet, förklarar att:

- Detta ändå bara är toppen av ett isberg. Det beror på att man har frågat chefer och ansvariga inom vården i kommuner. Man har i väldigt liten utsträckning intervjuat undersköterskor - de som verkligen har sett missförhållandena. Det har varit en systematisk diskriminering. Det jag blir upprörd över är att många av mina läkarkollegor har uppenbarligen gjort väldigt tveksamma etiska bedömningar.

Marcus Oskarsson:
- Min analys av detta är att man har skickat de äldre i döden.

Stefan Löfvén erkänner att vårdsituationen för de äldre i Sverige inte har fungerat och skyller som vanligt på regionerna. I TV4 Nyheterna idag den 28/11 2020 säger han följande:

TV4 reporter:
- Vad är ditt budskap till de äldre i Sverige idag?
Stefan Löfvén:
- Att man ska ha världens bästa äldreomsorg.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida