Tvångsvaccinationslag tillfälligt stoppad i Danmark - 2000-Talets Vetenskap

Tvångsvaccinationslag tillfälligt stoppad i Danmark

Datum: 2020-12-20  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Det finns en agenda för att införa en global tvångsvaccinering och i länder som Danmark, Canada, Nya Zeeland och Australien drivs detta mycket hårt. Det berättar den danska juristen, ekonomen Mads Palsviger som är aktiv i partiet Folkpartiet JFK21. I en intervju på NyaTiders Youtubekanal varnar han för konsekvenserna av en åtstramning av lagen om tvångsvaccinering som antogs av folketinget i mars i år.

Lagen innebär att danska sundhetsministern fick makt att själv bestämma om att utfärda tvångsvaccination av en enskild person, en grupp av personer eller hela befolkningen vid sjukdomar av kategori A. Till kategori A hör sjukdomar som ebola, MERS, SARS och pest. Det vill säga allmänfarliga och dödliga sjukdomar. Till kategori B hör inte lika dödliga sjukdomar men som är smittsamma, till exempel polio, influensa och corona.

Lagen skulle bara gälla i ett år men redan nu håller man på att ta fram en ny lag som ska fortsätta att gälla efter den 21 mars nästa år. I den nya lagen utvidgas bestämmanderätten om tvångsvaccination till att gälla nio personer från vardera av de fem olika regionerna (totalt 45 personer) bestående av en polisdirektör, en läkare, en veterinär, en representant för tull- och Skatteförvaltningen, en sjuksköterska, en person från Beredskabsstyrelsen (motsvarande MSB) och tre politiskt valda personer i regionsrådet. Dessa ska i sin tur kunna delegera rätten att tvångsvaccinera till läkare i varje kommun vilket kan komma att omfatta tusen läkare i hela landet.

Nu har de hittat på en tredje kategori, kategori C som definieras som en ”samhällskritisk sjukdom”. I den kategorin behöver beslut om tvångsvaccination inte vara baserade på medicinska grunder utan politiska uppfattningar och åsikter. Sundhetsministern själv får oinskränkt makt över folket och kan bedöma vilka åsikter som anses utgöra en ”samhällskritisk sjukdom”. Om till exempel en person kritiserar staten för deras coronastrategi så kan han under termen ”rättshaverist” bli föremål för tvångsvaccination, tvångsmedicinering och isolering. Denna isolering kan vidare förlängas hur länge som helst i fyra veckors perioder. De har även rätt att ta i från dig din privata egendom.

Det blir som de system med åsiktspoliser som fanns i Sovjetunionen och Nazityskland, men i den nya lagstiftningen så är det inte bara polisen som har rätt att tillämpa denna lag utan även militären och ”juridiska personer” som inte behöver vara danska medborgare eller ens kunna språket, till exempel utländska vaktbolag, organisationer, främlingslegionen eller rent av ISS.

Beslut om den nya lagen skulle tas i Folketinget fredagen den 13 november 2020 men efter starka protester utanför Folketinget gick lagen inte igenom denna gång, men ett modifierat förslag till lag kommer säkert inom kort.

- Det är mycket viktigt att vi stoppar denna epidemilag för om den blir verklighet så kan det bli som i Sovjet 1930. Även om dagens politiker inte kommer att använda lagstiftningen för negativa saker så kan det om några år komma en psykopat till makten som missbrukar den, berättar Mads Palsvig vars parti du hittar på jfk21.dk.

Länkar
Mads Palsvig i intervju på Nya Tiders Youtubekanal
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida