"Bevisen för det globala bedrägeriet" - 2000-Talets Vetenskap

"Bevisen för det globala bedrägeriet"

Datum: 2020-12-26  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Den så kallade Covid-19 pandemin är ett bedrägeri av monumentala mått. Det konstaterar den grävande journalisten Iain Davis som sammanfattar bevisen i en utförlig artikel som Nya Dagbladet idag låter publicera på www.nyadagbladet.se.

Här läser du nyheten på Nya Dagbladet.

Från många håll kommer nu kritik till grunderna för den oro och restriktioner som nu ses i allt fler länder, i spåren av corona-pandemin. Men vem ska man lyssna på? Att ta del av information från experter från "båda sidorna" borde vara att klokt val. Eftersom vaccinationsskeptiker sällan får komma till tals i det officiella rummet har vi här valt ut några källor till sådan information:

1. World Doctors Alliance


World Doctors Alliance består av 6 593 läkare, sjuksköterskor och hälsopersonal har slutit upp i ett upprop mot den officiella bilden av Coronapandemin. De meddelar att:

"Vi har effektiva och säkra behandlingar och förebyggande mediciner för covid, därför finns det inget behov av några begränsningar och tillhörande åtgärder. Pandemin är i huvudsak över som framgår av den konstant låga dödligheten och sjukhusinläggningar under de senaste fyra månaderna. Vi kräver omedelbar och permanent upphörande av alla låsningsåtgärder. Lockdowns räddar inte liv, det är därför de aldrig har använts tidigare. Medborgerliga friheter och grundläggande friheter har tagits bort i onödan från allmänheten och detta får aldrig hända igen. Förebyggande åtgärder som hydroxiklorokin, C-vitamin, D-vitamin och zink måste göras tillgängliga för allmänheten."

Några övriga slutsatser (läs hela listan här):

- "Covid har visat sig vara mindre dödligt än tidigare influensasäsonger - Det fanns 50 100 influensadöd i december 2017 till mars 2018 i England och Wales. Det fanns 80 000 influensadödsfall 1969. Hittills har vi cirka 42 000 olycksrelaterade dödsfall i Storbritannien."
- "Covid utgör praktiskt taget noll risk för under 45-talet som har större chans att bli drabbade av blixt än att dö av covid."
- "Covid utgör en mycket liten risk för friska under 60-åringar som har större risk för oavsiktlig drunkning än att dö av covid."
- "Ett positivt PCR-test betyder inte att en individ är smittad eller smittsam. (3)"
- "Förebyggande åtgärder som hydroxiklorokin eller vitamin D, C och zink borde ha rekommenderats för allmänheten. (1). (2,3)"
- "De allra flesta dödsfall inträffade hos personer med befintliga allvarliga hälsoproblem som cancer, hjärt-kärlsjukdom, Alzheimers, diabetes etc."

2. Filmen - Ask The Experts


I denna 27 minuter långa video, producerad av Oracle Films, förklarar flera läkare riskerna med vaccinet samt förslag på andra effektiva åtgärder.

3. German Corona Investigative Committee


En av Tysklands mest framstående advokater, dr Reiner Fuellmich är en av de fyra medlemmarna i German Corona Investigative Committee, som sedan den 10 juli 2020 har samlat vittnesmål från ett stort antal forskare och experter som vittnar om att PCR-testet (som testar Covid-19) är oanvändbart och väcker nu en grupptalan mot tillverkare och säljare av PCR-tester i USA. Några av slutsatserna som han presenterar i denna video är:

- Det finns ingen onormal dödlighet på grund av coronaviruset i något land, dödligheten motsvarar vanlig säsongsinfluensa.
- Obduktioner visar att nästan alla Covid-19 dödsfall orsakas av andra befintliga allvarliga sjukdomar och nästan alla dödsfall utgjordes av äldre människor.
- Sverige och Storbritannien har jämförbar sjukdoms- och dödsstatistik för Covid-19 men endast i Storbritannien har man haft en strikt nedstängning av samhällsfunktioner. Amerikanska stater med eller utan nedstängning har jämförbar sjukdoms- och dödsstatistik.
- Både mycket friska och icke-infektiösa människor kan testas positivt.
- Sannolikheten för falska positiva resultat är 89-94 % eller nästan säker
- PCR-test används på basis av falska påståenden, inte baserat på vetenskapliga fakta med avseende på infektioner.

Länkar
På sidan www.2000tv.se/tema/corona har vi sammanställt länkar till alternativ information om "Covid-19 pandemin".
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida