Trådlös teknik är en folkhälsofara! - 2000-Talets Vetenskap

Trådlös teknik är en folkhälsofara!

Datum: 2018-02-08  |   Författare: Kalle Hellberg

Inför julen damp det ner det ena efter andra reklambladet och reklamhäften i brevlådan, med allehanda teknikprylar som nästan alla var trådlösa. Men reklammakarna missade att beskriva, medvetet eller på grund av kunskapsbrist, att trådlös teknik också innebär mycket stor hälsorisk för allt levande.

Ett rimligt krav vi bör ställa på alla som gör reklam och propagerar för trådlös teknik är att de ska vara läskunniga. Om så är fallet så finns det ca 20 000 publicerade forskningsrapporter som påvisar allvarlig hälsopåverkan att studera, för att förkovra sig om skador och sjukdomar från trådlös teknik.

Allt levande är elektriska varelser, en blomma, ett bi, en människa… i vars nervbanor det ständigt strömmar kemisk-elektriska signaler. Dessa signaler är hos människor och djur informationsbärare mellan kroppens minsta beståndsdel och hjärnan, vars uppgift i huvudsak är att hålla kroppen frisk med hjälp av denna information. Med moderna instrument kan man uppmäta inifrån läckande elektromagnetiska pulser på utsidan av en kropp, vilket t ex sker inom sjukvården när man ”tar ett EKG eller EEG”, man kan på utsidan av kroppen ”se” de elektriska signaler som genereras till hjärtats muskler eller i hjärnan. Om det är enkelt att på utsidan ”se” dessa kroppsligt interna pulser, som i amplitud är mycket svaga, så vore det konstigt om liknade signaler från trådlös teknik, som i amplitud kan vara miljoner gånger starkare, inte kan tränga in i kroppen och störa det interna kontrollsystemet? Det är precis vad som sker!

Vi vet genom forskningen och beskrivningar från drabbade att den trådlösa teknikens strålning kan orsaka i stort sett vilka besvär och sjukdomar som helst, eftersom mikrovågornas innehåll av information (tal, data, bild, musik… alltså modulationen i bärvågen) innebär komplexa lågfrekventa signaler och pulser som direkt ”krockar” med kroppens interna system. Ju högre överföringshastighet det är i tekniken, desto mer komplex är signalflödet och ju mer aggressiv blir den inträngande strålningens lågfrekventa signaler mot våra kroppar. Den gamla analoga tekniken var väldigt ”snäll”, jämfört med den moderna digitala tekniken, vilket vi förstår när vi studerar dagens hälsostatistik.

En svensk 20-årig man har nu avsevärd minskad spermiemängd jämfört med vad en 20-åring hade för 25 år sedan, om detta fortsätter så kan mannen bli totalt steril inom ett par generationer. Antalet testikelcancer har fördubblats sedan 1990. Trolig orsak är i första hand strålning från mobiler, laptop, wi-fi routrar och läsplattor. Ett kvinnligt foster i magen påverkas av strålningen från t ex moderns mobil eller Wi-Fi router så att det kan ske DNA-skador som ej är reparerbara och som medföljer denna dotter när hon själv får en dotter och det följer hennes dotter och….

Antalet människor som drabbas av hjärntumör i Danmark har mer än fördubblats sedan 1990 och den största ökningen har skett de senaste 10 åren. Bland unga i åldern 0-39 år är det den tumörform som ökar allra mest (danska cancerregistret). Det ser troligen likadant ut i Sverige, men här är statistiken bristfällig.

Sammantaget sker mycket allvarlig biologisk påverkan i våra kroppar av strålningen, bland dessa är: Huvudvärk och migrän, kronisk utmattning, inre oro, sömnlöshet, öronsus, infektionsbenägenhet, inlärnings-, koncentrations- och beteendestörningar hos barn (t.ex. hyperaktivitet), skenande blodtryck, hjärtarytmier, hjärtinfarkt och apoplexi (stroke) hos allt yngre människor, hjärndegenerativa sjukdomar som Alzheimer och epilepsi, cancersjukdomar som leukemi och hjärntumörer…. Detta händer med dagens teknik, vad kommer då kommande 5G att innebära?

Danska skolbarns experiment med krasse i skolsal: 6 fat med krasse på vaddbädd i sal med 2 st WiFi -router. 12 dygns växttid, med exakt
lika vattning, här är resultatet.

6 fat med krasse på vaddbädd,i likadan sal utan WiFi-router.

Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, som borde vara till för att skydda befolkningen från strålningsskador, har en ”rådgivande grupp” med starka kopplingar till industrin. Denna grupp får sin årliga information om forskningsläget från ICNIRP, som också består av utvalda experter med koppling till industrin. De har ett speciellt förfarande när de utvärderar alla rapporter, de som påvisar skador av strålningen (ca 65%) läggs i en hög märkt med ”Icke trovärdig”, medan de rapporter som är bekostade av industrin och inte finner någon hälsorisk (ca 14%) hamnar i den lilla högen med ”Trovärdiga rapporter”. Den lilla högen får SSM ta del av och de kan därför lögnaktigt år efter år påstå att ”det finns inga rapporter om hälsorisker med strålningen”.

Forskningen kan påvisa att det sker negativ cellpåverkan av mikrovågor redan från strålningstätheten ca 30 mikrowatt per kvadratmeter (Bioinitiativ Report 2012). SSM anser att vi ska tåla 10 miljoner mikrowatt/m2 i täthet, självklart får det konsekvenser! Enligt Salfordgruppen i Lund så är minst 1 miljon svenskar nu mer eller mindre skadade av strålningen, men de flesta förstår inte orsaken!

Bland det absolut värsta är att vi utsätter barn, som är mycket känsligare för mikrovågsstrålning än vuxna, för denna teknik både i hemmen och i skolor. Wi-Fi är med sin pulsrepeterfrekvens mellan ca 10 – 30 Hz extremt skadlig, eftersom denna pulsfrekvens ligger i hjärnans betafrekvensområde. I sådan strålning tvingas barn sitta i många timmar varje dag i skolan och när de kommer hem belastas de av Wi-Fi även i hemmet och kanske även DECT-telefon, resten av dygnet. På väg till och från skolan så belastas de av den egna mobilen, barnen har oftast inte en ledig stund utan kraftig strålning. Hur kommer detta att påverka deras framtid? Om strålningsrisker görs inga konsekvensbeskrivningar av våra myndigheter! Det är ingen slump att t ex Frankrike totalförbjuder mobiltelefoner i skolor upp till och med högstadiet från och med höstterminen detta år, och att Wi-Fi är förbjudet i franska förskolor från år 2010, men i Sverige byggs trådlös teknik i skolor ut i rasande fart!

Kalle Hellberg

Fiber fram till bostaden, en router utan Wi-Fi, kabeldragning i huset/lägenheten eller att nyttja elnätet i bostaden som databärare från routern till datorn-läsplattan via s k ”Powerline adapter” (kallas också ”Home Plug”), innebär befrielse från stark egenproducerad mikrovågsstrålning i bostaden. Fast telefoni är också nödvändigt för att minska strålningsbelastningen.

Referenser till denna artikels faktapåståenden finner du bl a här:
www.maxicom.se/Laenksamling.php

Kalle Hellberg
Vd Maxicom AB
……………………………………………………………………………………………………

Kalle Hellberg

Blir 74 år i år, har jobbat med ”strålande produkter” sedan jag var 14 år och gör det fortfarande (radio-tv, radar, röntgen, komradio, mobiltelefoni, bl a som tekniker hos Ericsson i 30 år, vara de sista 19 åren som avdelningschef). Eget företag sedan 1993, köpte då Ericssons filial i Borås och är fortfarande aktiv (hade 12 anställda vid sekelskiftet, jobbade framförallt med komradio för polis, ambulans, brand, kommuner, åkerier, taxi m fl. Driver nu företaget ensam, som ”hobbyverksamhet”). www.maxicom.se.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida