Moraliska haverier på hög nivå - 2000-Talets Vetenskap

Moraliska haverier på hög nivå

Datum: 2018-04-19  |   Författare: Sven-Erik Nordin

Att både enskilda, företag och organisationer kan göra avkall på etik och moral, om det bara handlar om tillräckligt mycket pengar (eller prestige), det är kanske ingen hemlighet. Men att detsamma också gäller för ärevördiga vetenskapliga institutioner som Karolinska Institutet och Kungliga Vetenskapsakademin kanske kommer som en överraskning för många!

När det gäller KI, så lyckades man år 2008 lägga beslag på 12 miljoner kronor, när man begärde s.k. ”permutation” av den Zetterlingska fonden, sedan man egenmäktigt förklarat, att homeopati inte är vetenskap.

Bakgrund:


Den homeopatiska läkekonsten infördes till Sverige av Göran Wahlenberg 1780 – 1851. Han var professor i medicin och botanik vid Uppsala universitet. Hans titel var rektor magnificus. Under ca 25 års tid undervisade han i homeopati vid universitetet.

En av hans elever var P O Chr Zetterling. Zetterling blev så intresserad av homeopatin att han donerade 5 000 riksdaler till universitetet. Donationsbrevet lyder som följer:

Donationsbrevet

”Som jag under min långa studenttid blivit allt mer fästad vid Uppsala universitet anhåller jag nu att mot nedanskrivna förbehåll få med varm hand till detta universitet skänka femtusen riksdaler riksmynt, skolande räntan läggas till kapitalet tills summan blivit dubblad, varefter årligen räntan av dessa 10 000 rdr ställes till Medicinska fakultetens disposition för den medicinska vetenskapens främjande, dock med skyldighet att använda ifrågavarande ränta till arvode för föreläsningar över homeopatisk hälsolära så länge denna vetenskap har representanter vid utländska universitet.

Fetstilsmarkeringen är förstås min. Men uttrycket är väsentligt, eftersom det fortfarande undervisas i homeopati vid många universitet – även inom EU.

Vid en undersökning 2011 fann man t.ex. att det bara i Europa under de senaste 30 åren utexaminerats ca 21 000 homeopater i Europa. Tillkommer sedan de som hela tiden utbildas i USA och andra delar av världen.

Det råder alltså ingen som helst tvekan om, att de förutsättningar Zetterling nämnde fortfarande gällde (och gäller än i dag). Men KI satte sig över donators uttryckliga vilja och lade beslag på pengarna. Och även om någon möjligen kan påstå, att det skedde i juridiskt korrekta former, så var det självklart ett moraliskt haveri – som bekant inte det enda i KI:s historia!

Sedan gäller det makarna Oshers skänkta miljoner. De var avsedda för forskning om ”alternativa metoder” inom medicinen. Pengarna har sedan använts till allt utom just detta! Vissa reaktioner från insatta har förekommit, men makten hos professorer och läkare på KI är så stor att de tycks kunna begå nästan vilka oegentligheter som helst utan påföljd.

Läs gärna här:

https://newsvoice.se/2016/02/14/osher-centrum-pa-karolinska-miljonrullning-till-ingen-nytta-en-summering/

Just nu upprörs jag kanske mest av Kungliga Vetenskapsakademin, som enligt min mening ”lurat till sig” Bengt Sjöbergs två miljarder kronor. Bengts vilja var att pengarna skulle gå till forskning om alternativa behandlingsmetoder mot cancer. Och det vet jag bl.a. därför att jag själv talade med honom om detta.

Och när nu professor Dan Larhammar blir preses i KVA finns det sannolikt inte någon möjlighet att en enda krona kommer att användas till någon som helst ”alternativ forskning”. Han ser rött bara han hör ordet ”alternativ”. Den som har tid kan titta på den mannens uppträdande inför Humanisterna i Kalmar 2016 på nedanstående länk. Där framgår med all önskvärd tydlighet hans uppfattning om allt som kan kallas ”alternativt” inom vården. Att han på något sätt skall ha inflytande över nämnda TVÅ MILJARDER KRONOR får närmast betraktas som en garanti att pengarna inte används enligt Bengt Sjöbergs ursprungliga intentioner!

https://www.youtube.com/watch?v=wM8_93x4AKQ

När det gäller mitt samtal med nämnde Bengt Sjöberg, så var det så här:

Bengt Sjöberg hade i Hongkong genom fastighetsaffärer och skickliga placeringar av sina förtjänster skapat en enorm förmögenhet. Sedan fick han diagnosen lungcancer. Under tiden han därefter på vanligt sätt misshandlades med traditionell skolmedicinsk behandling kunde han med hjälp av sitt nätverk och sina ekonomiska resurser efter hand bli medveten om läkemedelsföretagens ”falskspel”, som helt inriktas på ekonomisk vinst – samt kopplingen mellan dessa företag och den medicinska professionen. Han började då, precis som jag, skaffa sig kunskaper om alternativa metoder – och av egen erfarenhet kan jag bekräfta, att en cancerdiagnos med tillhörande dödsdom har en viss förmåga att höja motivationen för att lära sig mer om sjukdomen. Tyvärr kom kunskaperna för sent för Bengt Sjöberg, för han avled ju den 17 januari 2017.

När han våren 2016 intervjuades av en kvinnlig journalist på Dagens Nyheter, så ställde hon följande fråga (med anledning av Sjöbergs tidigare uttalanden): ”Tror du verkligen, att ’cancerns gåta’ redan är löst, men att den kunskapen medvetet hålls tillbaka av ekonomiska skäl?” Hans klockrena svar var då: ”Det är jag absolut övertygad om.

Denne Bengt Sjöberg donerade mot bakgrund av sina nya insikter två miljarder kronor till alternativ cancerforskning, och han skapade ”Sjöbergsstiftelsen”, som skall förvalta dessa pengar – och stödja forskning med inriktning just mot alternativ cancerbehandling, och mot att främja samverkan mellan skolmedicin och alternativa metoder.

Men hur var det med mitt samtal med Bengt Sjöberg? Jo, han hade blivit informerad om min hemsida, och han blev synnerligen intresserad av uppgifterna där. Därför ringde han mig direkt från Hongkong (den 7 juni 2016) och ville diskutera sin situation. Mycket smickrande för mig förstås att han gjorde sig det besväret! Ännu mer så, när några timmar senare hans äldre bror Ingemar (som ingår i styrelsen för Sjöbergsstiftelsen) ringde från Lysekil och förklarade att ”jag ville bara kolla att Bengt verkligen kontaktat dig”…

Under mitt ca halvtimmeslånga samtal med Bengt Sjöberg framkom sedan bl.a. att han inte av någon fått information om kolloidalt silver, och även en del annan information på min hemsida var ny för honom. Det som under vårt samtal framstod kristallklart var, att han skänkt sina miljarder och bildat stiftelsen för att stödja forskning om alternativa cancerbehandlingar – och för att öka möjligheterna till samarbete mellan traditionell och alternativ medicin. Ingen skall kunna påstå att detta inte var hans intention och drivkraft!

När jag sedan fick veta, att Sjöbergsstiftelsen skulle skapas i samarbete med KI (där man tidigare bl. a. lagt beslag på fam Oshers miljoner, som jag nämnt) blev jag förskräckt. Jag insåg ju, att familjen Sjöberg, trots oerhörda framgångar som företagare och entreprenörer ändå sannolikt var noviser och möjligen oerhört naiva, när det gällde hantering av en stiftelse och kontakter med ”proffs” på området inom KI - som tidigare gjort sig kända för att inte ägna sig åt något utanför skolmedicinens ramar.

Nu har jag nyligen blivit informerad om att man, innan Bengt Sjöberg avled i sin cancer, lyckades få honom att skriva under en avsiktsförklaring för stiftelsen som jag uppfattar INTE ALLS ÖVERENSSTÄMMER MED HANS INTENTIONER!

Detta innebär i klartext, att Sjöbergs två miljarder sannolikt kommer att försvinna i det stora svarta hål som utgörs av ”traditionell cancerforskning” – som knappt har åstadkommit några framsteg de senaste 50 åren, även om de flesta lurats att tro det!

Det enda som tas upp på Stiftelsens webbsida under rubriken Ändamål är nu:

Stiftelsen har till ändamål att främja vetenskaplig forskning med huvudsaklig inriktning på cancer, hälsa och miljö. I mindre omfattning kan andra välgörande ändamål inom hälsa och miljö främjas. Bidrag och stöd lämnas främst till forskare vid universitet, högskolor eller motsvarande lärosäten i Sverige eller utomlands. Bidrag kan även till viss del beviljas till enskilda personer eller organisationer som verkar inom ändamålet.

Sannolikt har väl detta också på något sätt skett under juridiskt korrekta former. Men ingen skall kunna få mig att tro, att stiftelsens nuvarande inriktning skulle vara i överensstämmelse med Bengt Sjöbergs ursprungliga viljeinriktning!

Källa: Sven-Erik Nordin, Svaradoktorn.se
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida