"Dan Larhammar sprider förtal om och utmålar andra forskare som pseudovetenskapliga" - 2000-Talets Vetenskap

"Dan Larhammar sprider förtal om och utmålar andra forskare som pseudovetenskapliga"

Datum: 2018-05-27  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Professor Dan Larhammar har inte ens hunnit tillträda i rollen som ordförande (preses) i Kungliga Vetenskapsakademien innan han med förnyad kraft fortsätter sin till synes personliga häxjakt mot allt och alla som utmanar hans monopol på begreppet "Vetenskaplighet".

Är det för detta som han i huvudsak har planerat att utnyttja sitt epitet som ordförande i akademin, i stället för att "främja vetenskaperna och stärka deras inflytande i samhället", som står som dess egentliga syfte? Det förefaller snarare som om professor Dan Larhammar verkar för att begränsa svensk forskning så att inget nytt i kunskapsväg kommer fram. I vilket fall som helst så medför hans agerande att forskare som bryter ny mark misskrediteras. Därmed motverkas deras nya vetenskapliga rön

Vid en föreläsning på ABF i Örebro den 2 maj 2018 kopplade professor Dan Larhammar (som utgav sig för att representera Uppsala universitet) ihop Michael Zazzio, chefredaktör på 2000-Talets Vetenskap, med pseudovetenskaplighet och att sådana som Michael, likt de som ifrågasatte kyrkan under medeltiden, måste "stoppas".


Bilder från Dan Larhammars föreläsning i Örebro den 2 maj

Bilder från Dan Larhammars föreläsning i Örebro den 2 maj


Här publicerar vi Michael Zazzios svar i två brev till Kungliga Vetenskapsakademien och Uppsala universitet:


Michael Zazzio
AudioLaser-kliniken
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp
Uppsala

Kungliga Vetenskapsakademien samt Sveriges Rikes Konung
Ledningen för Kungliga Vetenskapsakademien samt Kunglig Majestät
Box 50005
104 05 Stockholm

Dan Larhammar sprider grovt förtal om och utmålar andra forskare som pseudovetenskapliga


Jag är sedan år 1998 privatpraktiserade kliniker och forskare inom audiologi samt infektionsmedicin med forskning indexerad på MEDLINE. Jag är anlitad som invited speaker vid såväl internationella konferenser som symposier och kongresser. Min audiologiska forskning är resultatmässigt sett världsledande. Jag har utbildat specialistläkare i önh-sjukdomar och audiologi i och från olika länder.

Av två av varandra oberoende åhörare som närvarade vid en föreläsning på ABF i Örebro fick jag nyligen höra att professor Dan Larhammar vid Uppsala universitet där kopplade ihop mig med pseudovetenskaplighet och att sådana som jag måste stoppas.

Dan Larhammar har spridit detta förtal och osanna rykten om mig och använt sig av universitetets namn för att åhörarna ska tro på honom med avseende på hans vetenskapligt sett icke underbyggda påståenden. Han har tidigare även spridit likadana illasinnade rykten om andra forskare.

Under sin föreläsning i Uppsala universitets namn i Örebro visade Dan Larhammar i sin PowerPoint-presentation upp en fotografisk bild på mig tillsammans med text som beskrev vilken klinisk verksamhet som jag arbetar med samt med text om att jag skulle stöttas av pseudovetenskapliga organisationer. Att Dan Larhammar är ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien är väl känt och det är kanske ännu mer känt att han den 1 juli i år tillträder posten som preses för KVA. Dan Larhammars koppling till Kungliga Vetenskapsakademien är väl känd och hans agerande är något som akademin måste få kännedom om, och akademin bör även agera i frågan.

I början av föreläsningen i Örebro den 2 maj 2018 presenterade sig Dan Larhammar som professor vid Uppsala universitet. Han höll således sin föreläsning i egenskap av företrädare för Uppsala universitet och använde ABF för att sprida falska rykten om mig och utpeka mig såsom klandervärd, för att åhörarna skulle hysa missaktning mot mig. Det som Dan Larhammar uttrycker om mig kan mycket väl klassas som grovt förtal i ett domstolsmål. Jag håller för närvarande på med att upprätta en polisanmälan mot Dan Larhammar om grovt förtal, eftersom hans avsikt är att förminska min vetenskapliga status.

Med tanke på att Dan Larhammar utger sig för att själv vara vetenskaplig så är det anmärkningsvärt att han sprider dessa falska påståenden om mig i stället för att först kontakta mig och kontrollera om hans påståenden stämmer överens med verkligheten. Mig veterligen har Dan Larhammar inte någon djupare kunskap inom den audiologiska specialiteten och han kan således inte veta vad min forskning innebär och vilka kliniska behandlingsresultat (till exempel hörselförbättring på 42,73 dB HL vid åldersrelaterad hörselnedsättning) som jag har uppnått med de behandlingsmetoder som jag arbetar med i min kliniska verksamhet och forskning.

Min forskning inbegriper även infektionsmedicin. I en kontrollerad studie, som jag och en annan forskare för ett och ett halvt år sedan genomförde vid ett certifierat laboratorium, visade vi att 99,99 % av de flesta skadliga bakterier som studerades avdödades med hjälp av icke toxisk dos av ett icke penicillint medel (bland andra staphylococcus aureusmeticilineresitente avdödades inom loppet av tio minuter). Denna forskning är ännu ej publicerad, men resultaten är verifierade och säkerställda i certifierad laboratoriemiljö.

Dan Larhammars föreläsning i Örebro spelades in av en av åhörarna. Jag har fått en kopia av den inspelningen.

Dan Larhammars presentation har jag även fått en kopia av i form av pdf-fil.

Frågor till Kungliga Vetenskapsakademien

  1. Vilket ansvar har Kungliga Vetenskapsakademien i sådana fall där en professor och ledamot av akademin, tillika blivande preses för akademin sprider grovt förtal om och motverkar andra svenska forskares anseende?
  2. Hur tänker Kungliga Vetenskapsakademien agera med avseende på Dan Larhammars beteende i detta fall?
  3. Hur kan Kungliga Vetenskapsakademien se till att något liknande aldrig mer sker?
  4. Vad kan Kungliga Vetenskapsakademien göra för att kompensera mig för den inträffade skadan?

Hovmantorp den 26 maj 2018
Michael Zazzio
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp


Michael Zazzio
AudioLaser-kliniken
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp
Uppsala

Uppsala universitet
Rektor Eva Åkesson,
prorektor Anders Malmberg samt
universitetsdirektör Katarina Bjelke
Box 256
751 05 Uppsala

Dan Larhammar sprider förtal om och utmålar andra forskare som pseudovetenskapliga


Jag är sedan år 1998 privatpraktiserade kliniker och forskare inom audiologi samt infektionsmedicin med forskning indexerad på MEDLINE. Jag är anlitad som invited speaker vid såväl internationella konferenser som internationella symposier och kongresser. Min audiologiska forskning är resultatmässigt sett världsledande. Jag har utbildat specialistläkare i önh-sjukdomar och audiologi i och från olika länder.

Av två av varandra oberoende åhörare som närvarade vid en föreläsning på ABF i Örebro fick jag nyligen höra att professor Dan Larhammar vid Uppsala universitet där kopplade ihop mig med pseudovetenskaplighet och att sådana som jag måste stoppas.

Dan Larhammar har spridit detta förtal och osanna rykten om mig och använt sig av universitetets namn för att åhörarna ska tro på honom med avseende på hans vetenskapligt sett icke underbyggda påståenden.

Under sin föreläsning i Uppsala universitets namn i Örebro visade Dan Larhammar i sin PowerPoint-presentation upp en fotografisk bild på mig tillsammans med text som beskrev vilken klinisk verksamhet som jag arbetar med samt med text om att jag skulle stöttas av pseudovetenskapliga organisationer. Detta kräver en förklaring från Dan Larhammars sida.

I början av föreläsningen i Örebro den 2 maj 2018 presenterade sig Dan Larhammar som professor vid Uppsala universitet. Han höll således sin föreläsning i egenskap av företrädare för Uppsala universitet och använde ABF för att sprida falska rykten om mig och utpeka mig såsom klandervärd, för att åhörarna skulle hysa missaktning mot mig. Det som Dan Larhammar uttrycker om mig kan mycket väl klassas som grovt förtal i ett domstolsmål. Jag håller för närvarande på med att upprätta en polisanmälan mot Dan Larhammar om grovt förtal, eftersom hans avsikt är att förminska min vetenskapliga status.

Med tanke på att Dan Larhammar utger sig för att själv vara vetenskaplig så är det anmärkningsvärt att han sprider dessa falska påståenden om mig i stället för att först kontakta mig och kontrollera om hans påståenden stämmer överens med verkligheten. Mig veterligen har Dan Larhammar inte någon djupare kunskap inom den audiologiska specialiteten och han kan således inte veta vad min forskning innebär och vilka kliniska behandlingsresultat som jag har uppnått med de behandlingsmetoder som jag arbetar med i min kliniska verksamhet och forskning.

Min forskning inbegriper även infektionsmedicin. I en kontrollerad studie, som jag och en annan forskare för ett och ett halvt år sedan genomförde vid ett certifierat laboratorium, visade vi att 99,99 % av de flesta skadliga bakterier som studerades avdödades med hjälp av icke toxisk dos av ett icke penicillint medel (bland andra staphylococcus aureusmeticilineresitente avdödades inom loppet av tio minuter). Denna forskning är ännu ej publicerad, men resultaten är verifierade och säkerställda i certifierad laboratoriemiljö.

Dan Larhammars föreläsning i Örebro spelades in av en av åhörarna. Jag har fått en kopia av den inspelningen.

Dan Larhammars presentation har jag även fått en kopia av i form av pdf-fil.

Bilder från Dan Larhammars föreläsning i Örebro den 2 maj 2018 bifogas.

Susanne Divinskys artikel om Dan Larhammars föreläsning i Örebro bifogas.

Frågor till universitetsledningen

  1. Vilket arbetsgivaransvar har Uppsala universitet i sådana fall där en professor sprider grovt förtal om andra svenska forskare inom det medicinska området?
  2. Hur tänker Uppsala universitets ledning agera med avseende på Dan Larhammars beteende?
  3. Hur kan Uppsala universitets ledning se till att något liknande aldrig mer sker?
  4. Vad kan Uppsala universitet göra för att kompensera mig för den inträffade skadan?

Hovmantorp den 26 maj 2018
Michael Zazzio
Parkgatan 2
365 42 Hovmantorp


Notering
Susanne Divinskys artikel om Dan Larhammars föreläsning i Örebro kommer att publiceras i nr 2/18 av 2000-Talets Vetenskap. Här skaffar ni den.

Länkar
Michael Zazzios brev till Kungliga Vetenskapsakademien (pdf)

Michael Zazzios brev till Uppsala universitet (pdf)

Zazzio replikerar: Dan Larhammar sitter i egen filterbubbla, Newsvoice.se

KVA:s nye ordförande Dan Larhammar kan behöva kliva av, Newsvoice.se
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida