Framgångsrik behandling av multipel skleros (MS) med hjälp av cellulär medicin. - 2000-Talets Vetenskap

Framgångsrik behandling av multipel skleros (MS) med hjälp av cellulär medicin.

Datum: 2018-06-01  |   Författare: Paul Anthony Taylor

Christel Krehl från Eitelborn i Tyskland diagnostiserades med Multipel Skleros (MS) för nästan 20 år sedan. Symptomen började komma 1996, varpå hon blev allt sämre.

– Jag hade ingen livskvalitet alls, säger Christel.

Hennes problem innefattade ett högerben som släpade efter och en vänsterfot som vred sig när hon gick. Hon hade stickande känslor i benen, yrsel, svårighet att koordinera rörelser, en känsla av domningar i händerna, inkontinensproblem, syn- och hörselproblem och hon var dessutom känslighet för kemiska ämnen.

I augusti 1998 fick hon och hennes man en kopia av doktor Raths bok, Varför djur inte får hjärtattacker, men människor dör av dem! Hennes man läste igenom hela boken under en natt och sade följande morgon till Christel att: ”om bara 10 procent av det som står här är sant så är det sensationellt och då kan du faktiskt bli bättre!”


I dr. Raths berömda bok Varför djur inte får hjärtattacker - Men människor dör av dem! dokumenteras banbrytande medicinska framsteg i riktning mot en naturlig kontroll av hjärtattacker, strokes, högt blodtryck och andra vanliga folksjukdomar.


Vid den tiden hade Christel många andra hälsoproblem, inklusive hjärtsvikt, takykardi (onormalt snabba hjärtslag), arytmi (oregelbundna hjärtslag) och svår artros i knäna som var så långt framskriden att två av hennes läkare diskuterade ett byte av knälederna. Därför var hon från början mycket skeptisk till att cellulär medicin skulle kunna hjälpa henne med alla dessa problem. Hon hade redan prövat många andra metoder, men ingen hade fungerat. Faktum är att hon mådde ännu sämre på grund av de läkemedel som hon hade fått utskrivna.


Dr Matthias Rath är en internationellt känd forskare, läkare och hälsoadvokat. Hans vetenskapliga upptäckter inom hjärtsjukdomar, cancer och andra sjukdomar innebär en förändring av medicinen. Han är grundare av begreppet cellmedicin, det banbrytande nya hälsokonceptet som identifierar näringsbrister på cellnivån som orsaken till många kroniska sjukdomar.


Efter att ha deltagit vid två av doktor Raths föreläsningar i Köln och Frankfurt började Christel förstå hur hälsa och sjukdom hänger ihop på cellnivå. Hon lärde sig även hur man med konceptet ”cellulär medicin" använder noggrant balanserade kombinationer av mikronäringsämnen för att säkerställa en optimal energiförsörjning till alla biljoner celler i kroppen, så att de kan utföra alla sina olika funktioner.

”Tack vare cellmedicin kan jag åter leva ett normalt och sorglöst liv. Jag har tagit cellulära näringsämnen i nästan 20 år nu och jag har aldrig känt mig bättre!”


Inspirerat av allt som hon hade lärt sig bestämde Christel sig för att hon inte hade något att förlora. Hon började därför att använda cellulär medicin.

Efter bara några veckor blev hon förvånad över att hennes hjärtproblem började att förbättras och att smärtan i hennes knän hade minskat. Efter sex månader hade hennes knäproblem försvunnit helt. I dag, tjugo år senare, har Christel fortfarande kvar sina egna knäleder och är helt fri från smärta – utan att ha tagit några läkemedel alls.

När hennes hälsa förbättrades av behandlingen fortsatte Christel att läsa och lära sig om cellulär medicin. Hon upptäckte till exempel att den essentiella aminosyran lysin kan användas vid cancerbehandling, för att neutralisera kollagennedbrytande enzymer och för att förhindra att cancerceller sprider sig i kroppen. Detta fick henne att fundera på om lysin, i kombination med andra mikronäringsämnen, även skulle kunna hjälpa henne med hennes multipel skleros (MS).


Cellulär medicin är ett nytt vetenskapligt koncept som introducerades av Dr. Matthias Rath och som förklarar att den främsta orsaken till dagens vanligaste kroniska sjukdomar, inklusive olika former av hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancer och andra, är en kronisk brist på specifika näringsämnen.


I samråd med sin neurolog bestämde hon att hon skulle komplettera sin diet med tillskott av cellulära näringsämnen.

– Sedan dess har jag bara blivit bättre och bättre”, säger Christel.

Sedan mitten av 1999 har varken hennes MS eller hennes känslighet för kemikalier förvärrats. Tvärtom har nästan alla hennes MS-symptom minskat. Hon har även blivit mycket mer stabil i sin känslighet för kemikalier.

Christels senaste möte med sin neurolog ägde rum i december 2016. Hans skriftliga redogörelse för den undersökningen talar för sig själv:
”Patienten (Christel Krehl) går fortfarande på behandling hos mig. Efter hennes senaste undersökning i juni 2016 har vi, på grund av hennes vitaminterapi som baserar sig på doktor Raths metod, inte kunnat se någon fortsatt progressionen av sjukdomen MS. Behandlingen med cellulär medicin, vilket anses vara en ny behandlingsform, fortsätter.”

Christels budskap ger hopp till andra MS-patienter som lider av sjukdomen och hon säger:

– Tack vare cellmedicin kan jag åter leva ett normalt och sorglöst liv. Jag har tagit cellulära näringsämnen i nästan 20 år nu och jag har aldrig känt mig bättre!


Artikeln är skriven av Paul Anthony Taylor och publicerad av Doktor Rath Health Foundation med återgivningsrätt för 2000-Talets Vetenskap.

Länkar

Originalartikel på dr. Rath Health Fondation

Om cellmedicin på dr. Rath Health Fondation

Dr Raths Research

Bok: Varför djur inte får hjärtattacker - Men människor dör av dem! - 2000-Talets Vetenskaps webshop

Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida