Hemligheter från det förflutna på väg att avslöjas?

Datum: 2018-08-22  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

I Vetenskapens värld på SVT den 20 augusti 2018 (en repris från tidigare i år) presenteras nya fascinerande uppgifter om Cheopspyramiden, det enda kvarvarande av världens sju underverk som har stått emot jordbävningar i tusentals år.

Pyramiden sägs vara ett gravmonument men ingen vet säkert vad den har haft för funktion. Teorierna om varför pyramiden byggdes är snart lika många som de 2,3 miljoner stenblock den består av, vart och ett på 2,5 ton.

Det står i alla fall klart att man i pyramiden varken har hittat mumier, möbler eller hieroglyfer. Detta i kombination med en märklig inre arkitektur som tillsammans med närliggande pyramider sägs relatera till stjärnkonstellationer och väderstreck har skapat spekulationer om att pyramiden i själva verket är något helt annat än ett gravmonument.

Det större hålrummet uppskattas vara lika stort som eller större än Cheopspyramidens största hittils upptäckta rum - Det Stora galleriet.


Nu har forskarteamet Scanpyramids, som är ett samarbete mellan egyptiska fornminnesministeriet, universitetet i Kairo och franska HIP, med hjälp av partikelfysik (myontomografi) kunnat identifiera ett tidigare okänt hålrum i Cheopspyramiden. Det oåtkomliga hålrummet ligger på 50 till 70 meters höjd ovanför marken och storleken uppskattas vara mellan 400 och 500 kubikmeter eller så stort att ett helt passagerarflygplan får plats däri.

Rummet kan till och med vara större än pyramidens hittills största kända rum, Det Stora galleriet. Dessutom har man med tekniken även upptäckt två andra rum, ett större rum strax ovanför en av pyramidens befintliga ingångar och ett mindre rum ca 112 meter ovanför marken direkt innanför ett av pyramidens hörnväggar.

"ett helt passagerarflygplan får plats däri"


Man planerar nu att söka tillstånd för att borra ett hål till det dolda rummet och skicka in en robot som man just nu utvecklar.

För sju år sedan, i nummer 4/11, skrev 2000-Talets Vetenskap om en av världens främsta pyramidkännare, Semir Osmanagic, och hans utgrävningar av en pyramidliknande struktur i Bosnien. Semir har en annan förklaring till både Bosniens och Egyptens pyramider. Enligt Semir har byggnaderna en mycket äldre historia och utnyttjades enbart i efterhand av andra kulturer som gravkammare. Semir menar att den officiella historieskrivningen är alldeles för inkonsekvent.

Undersökningarna med myontomografi upptäckte även ytterligare en större hålighet direkt ovanför en av pyramidens befintliga ingångar vid ett av pyramidens hörn.

En av de mest fantasikittlande teorierna, som lags fram av bland annat Erich von Däniken, är att Cheopspyramiden byggdes av den bibliske Enok för att där säkra en plats till sina hemliga böcker under floden som skulle komma.

I egyptiska museet i Berlin finns en gammal egyptisk papyrusrulle daterad från 1700 f.Kr. Där berättas att kung Cheops inspirerades att bygga pyramiden åt vishetens gud Thoth och att det i pyramiden finns dolda rum som innehåller magiska böcker med all hemlig kunskap samlad.

Oavsett vilken teori som är den rätta är kanske den största frågan snarare om vi kommer att få veta hela sanningen eller bara den ”officiella versionen” om vad som döljer sig i Cheopspyramidens inre.

Programmet Cheopspyramidens hemlighet kan ses på SVT play till och med den 25 september 2018.

Länkar
Cheopspyramidens hemlighet, SVT Play
Scanpyramids
Semir Osmanagic, Pyramids Around the World & Bosnian Pyramid Energy, 2018
Erich von Daniken , Unsolved Mysteries of the Past, 2018
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida