Ny undersökning: Sjukvårdens resurser räcker inte till!

Datum: 2018-08-25  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Över 90% av medborgarna/invånarna i södra Sverige tycker att sjukvårdens nuvarande resurser inte räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov eller för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård enligt en ny undersökning.

Södra regionvårdsnämnden genomförde under våren 2018 en undersökning för att samla in kunskap om vad medborgarna/invånarna i södra Sverige tycker om utvecklingen av hälso- och sjukvården.

Undersökningen genomfördes som en webbenkät riktad till de 8412 personer från landstingen i Blekinge, region Halland, region Kronoberg och region Skåne som deltar i regionens ”Sydsvenska panel”. Av de 6259 personer som svarade på enkäten utgjorde 87 % pensionärer, studerande eller yrkesverksamma, endast 1 % var sjukskrivna, 70 % hade under de senaste sex månaderna besökt sjukvården som patient, 98 % hade kontakt med vården mellan en till åtta gånger per år och 53 procent av de svarande hade måttliga, omfattande eller mycket omfattande vårdbehov. 75 % av de svarande upplevde sitt hälsotillstånd som bra eller mycket bra.

Av resultaten framkom bland annat att:
• Minskade väntetider är det absolut viktigaste området att förbättra inom sjukvården
• Över 90% tycker att sjukvårdens nuvarande resurser inte räcker till för att tillgodose alla sjukvårdsbehov eller för att erbjuda alla patienter bästa tänkbara vård.

Källa
Södra regionvårdsnämnden.
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida