Italiens regering har tillfälligt stoppat den nu ett år gamla tvångsvaccinationslagen

Datum: 2018-09-27  |   Författare: Michael Zazzio

Kan det verkligen vara sant att Italien inom kort kommer att ta bort den tvångsvaccinationslag som stiftades under sensommaren förra året? National Health Federation Swedens arbete mot tvångsvaccinering i Italien med flera länder verkar ha gett resultat. Tillsammans med 2000-Talets Vetenskap startade NHF Sweden en rörelse som fick namnet FreedomEurope och som arbetar mot tvångsvaccinering. Här kan du läsa om vad som har hänt och vad som är på gång.Vid den här tiden för ett år sedan hade det italienska parlamentet och den italienska senaten redan fattat beslut om att införa tvångsvaccinering. Det var efter gigantiska demonstrationer mot de planerade vaccinationslagarna. Det italienska folket slöt upp och i demonstrationstågen deltog tiotusentals italienare. Bland talarna vid flera demonstrationer återfanns NHF Swedens Sara Boo, som uppmanade det italienska folket att inte sluta upp att strida för rätten att åtnjuta ett fullständigt personskydd enligt alla de internationella konventioner som styr de mänskliga rättigheterna inom såväl EU som i resten av världen.

I ett dokument som vi överlämnade som gåva till folket/föräldrarna hade vi på engelska sammanställt alla de internationella konventioner som skyddar alla individer i alla länder från fysiska ingrepp i form av tvångsmedicinering, vilket tvångsvaccinering är. Trots att jag och Sara Boo odiskutabelt bevisade att de planerade italienska tvångsvaccinationslagarna både bröt mot den ”Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna” samt den ”Europeiska stadgan om de grundläggande rättigheterna”, så struntade de italienska politikerna i att följa EU-rätten och FN:s konventioner.

Jag och Sara Boo sammanställde även en stor mängd vetenskapliga studier som visade att vacciner gör mer skada än nytta. På hemsidan https://tinyurl.com/yc5w8hgh kan du läsa igenom de två dokumenten.

Vi bemöttes med stor tacksamhet för vårt arbete som var avsett att gynna det italienska folket och medicinsk frihet. Uppmärksamheten ledde till att NHF Sweden bjöds in till andra länder, bland annat Polen, dit Mehdi Nodehi åkte för att tala.

Ett år senare

Denna sommar fick Sara och jag information om att den italienska senaten/regeringen nu har ogiltigförklarat tvångsvaccinationslagen och att ärendet ska gå vidare till kammaren.

Sara och jag vet dock inte med säkerhet om det verkligen är så att det är just vårt arbete som har lett fram till de italienska politikernas helomvändning. Vi anar dock att det faktiskt är vårt arbete som nu har burit frukt, eftersom vi vet att vårt juridiska dokument ”Free from Vaccination Abuse” har nått flera advokater och politiker som driver frågan i Italien.

Spin-off-effekt

Att ett land som Italien blev skådeplatsen för tvångsvaccinering är inte konstigt med tanke på den fascistiska förtryckarhistoria som det italienska folket bär med sig i sitt politiska bagage. Att Italien införde tvångsvaccinering, men efter ett år är på väg att ta bort tvångslagstiftningen, kan komma att bli den språngbräda som hälsofrihetsrörelsen behöver för att kunna få bort tvångsvaccineringslagar i Ungern, Polen, Frankrike, USA, Australien med flera länder. På den italienska fanan kan vi inom kort kanske tvätta bort de läkemedelsfascistiska symbolerna. Förhoppningsvis kan vi ganska snart tvätta bort motsvarande symboler på många andra nationsflaggor.Artikeln i pdf version
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida