Må bättre med en välbalanserad atlaskota! - 2000-Talets Vetenskap

Må bättre med en välbalanserad atlaskota!

Datum: 2018-11-25  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

Långvariga hälsoproblem som migrän, huvudvärk och tinnitus kan avhjälpas
med djupgående och skonsam massage hos Atlaskotan genom ATLANTOtec-
metoden.

Gert Eriksson kom genom sina resor i kontakt med både västerländsk och österländsk läkekonst, vilket skulle visa sig komma till nytta när hans fru Gunilla drabbades av en kronisk smärta i bröstryggen. Metoderna, bland annat kiropraktik och akupunktur, hjälpte till en viss del men smärtan försvann aldrig helt.

När Gert och hans fru, som tidigare bodde i Schweiz, rekommenderades att pröva ATLANTOtec-metoden, så tyckte de, efter flera års letande efter en lösning, att de inte hade något att förlora. Efter endast en behandling upplevde hans fru en förbättring som hon inte hade fått under flera år, och effekten blev dessutom bestående. Gert och Gunilla insåg metodens potential och startade år 2008 en egen klinik i Stockholm, efter genomgången internutbildning.
Gert Eriksson är Atlaskotans grundare och påträffas ofta på olika hälsomässor där han är med och demonstrerar metoden.


Till en början erbjöd de behandling till släkt och vänner, men eftersom resultaten var så goda så spred sig ryktet om behandlingen som ringar på vattnet och snart blev andra terapeuter intresserade av att inkludera behandlingen i sina respektive verksamheter.

– Särskilt massageterapeuter blev intresserade, eftersom de kunde hantera väldigt svåra problem med bara två behandlingar, säger Gert.

Verksamheten expanderade och i dag finns det totalt 13 kliniker utspridda över hela Sverige, där över 20 000 personer har behandlats med metoden.

KO halverar kundbasen


I början av 2017 anmäldes Atlaskotan anonymt till Konsumentombudsmannen som förbjöd dem att i marknadsföring använda ord som betecknar besvär som huvudvärk, migrän, yrsel, värk i nacke och rygg. Enligt KO måste det finnas evidens i form av vetenskapliga dubbelblinda studier för att man ska få använda dessa ord. Ordet ”evidens” finns dock inte inskrivet i svensk lagstiftning, och begreppet saknar dessutom definition (chefredaktörens anmärkning).

En gammal vän som arbetade som överläkare på Karolinska Institutet erbjöd Gert att genomföra en dubbelblind studie till det oöverstigliga priset 4,5 miljoner kronor, men eftersom sådana studier är anpassade efter kemiska preparat och inte behandlingsformer är de praktisk sett omöjliga att genomföra.

– KO kräver vetenskapliga studier, men hur genomför man sådana på massageterapi om massören själv inte får veta om den ska ge riktig massage eller låtsasmassage? Det blir ett moment 22, säger Gert.

När människor inte längre kunde få reda på varför de skulle söka behandling hos Atlaskotan halverades antalet patienter och företaget blev åter beroende av ”djungeltelegrafen”.

Utöver detta startade Expressens reporter Anna Bäsén ett mediedrev mot ett 20-tal alternativa kliniker med det enda syftet att ”avslöja” så kallade ”bluffmetoder”, där bland andra Atlaskotan hängdes ut.

Problemet


När en muskel befinner sig i ett långvarigt sammandraget läge så orsakas över tid en förkortning av muskeln. Orsaken kan vara en felaktig arbetsställning, stillasittande eller skador vid födseln. Detta leder till en sämre kroppshållning med resulterande smärtor och värk.
Den översta nackkotan kallas atlaskotan.


Den översta nackkotan, atlaskotan, är särskilt utsatt, eftersom nackmuskulaturen ständigt är isometriskt belastad. Kotan kan därför hamna asymmetriskt i förhållande till skallen. Balanssinnet signalerar att huvudet ligger snett, men korrigeringen sker genom en snedbelastning av kroppen. Då skapas en statisk spänning i nacke, axlar, bröstrygg, höft, sätesmuskel eller ländrygg.

Om spänningen får pågå under många år så uppstår problem. En funktion i diskarna signalerar via faschian (bindvävshinnan) till hjärnan att kroppen ska räta upp sig när man står krokigt, men vid för hög smärta stängs signalsystemet av.

"När en muskel befinner sig i ett långvarigt sammandraget läge så orsakas över tid en förkortning av muskeln."En obalanserad atlaskota kan även orsaka tryck på vagusnerven så att störningar uppstår på bland annat hjärtfrekvens och mag- och tarmsystem. Trycket från spända muskler kan även påverka blodgenomströmningen till hjärnan genom halspulsådern, vilken passerar nära atlaskotan.

– När muskelspänningen minskar har man med hjälp av ultraljudsundersökningar kunnat se en ökning av blodgenomströmningen till hjärnan från 40 cm/s till 80 cm/s, säger Gert.

Tekniken


Principen bakom ATLANTOtec är att upphäva muskelspänningar genom en djupavslappning så att kroppshållningen kan återgå i riktning mot sitt idealtillstånd. Primärt behandlas muskelgrupperna runt atlaskotan, men behandlingen inkluderar även muskulaturen utefter hela ryggraden ned till höften.


Före behandlingen genomförs en manuell undersökning av muskulaturen och förmågan att vrida huvudet. Även snedbelastningar mäts och dokumenteras. Undersökningen följs upp efter behandlingen.


Med ett speciellt utvecklat instrument, AtlantoVib, skickas fysiska vibrationer mot djupt liggande muskler och ligament. Vibrationernas djup och hastighet ändras automatiskt så att olika muskler sätts i resonans. Genom att muskelns egen resonans utnyttjas i stället för att bara få den att vibrera, uppnås en mycket effektiv och bestående avslappning som inte är möjlig med andra metoder.

Studier och erfarenheter


Under åren 2008-2009 utförde, på uppdrag av ATLANTOtec, Deutsches Institut für Kundenzufriedenheits-Analysen und Marketing en formulärbaserad studie av ATLANTOtec i Sverige och Schweiz. 504 personer i åldrarna 16 till 84 år deltog.


AtlantoVib används parvis (två apparater samtidigt), så att en ytterligare frekvensmodulering uppnås. Frekvenserna adderas och subtraheras till och från varandra på ett sätt så att svängningar av olika intensitet och frekvens uppstår. Dessa ändras kontinuerligt, vilket betyder att musklerna inte hinner med att vänja sig vid dem – och därför slappnar av ännu snabbare.


Över 85 % av alla personer uppgav att de var helt eller delvis smärtfria vad gällde problem med nacke, huvudvärk och muskulär smärta. Över 70 % blev smärtfria eller upplevde en minskning av styrka/frekvens av smärta i skuldra, ländrygg, höft samt minskning av yrsel, migrän, trötthet, sömnproblem, tinnitus, depression och mag- och tarmproblem. Behandlingen visade störst effekt på migrän. AtlantoVib används parvis (två apparater samtidigt), så att en ytterligare frekvensmodulering uppnås. Frekvenserna adderas och subtraheras till och från varandra på ett sätt så att svängningar av olika intensitet och frekvens uppstår. Dessa ändras kontinuerligt, vilket betyder att musklerna inte hinner med att vänja sig vid dem – och därför slappnar av ännu snabbare.

En patientförening ger stöd


Föreningen Atlaskotans Vänner startades av en grupp privatpersoner som hade blivit hjälpta med ATLANTOtec. På föreningens hemsida, www.atlaskotan.info, berättar patienter hur de med hjälp av metoden har blivit av med till exempel smärtproblematik, huvudvärk, tinnitus och migrän.

Föreningen genomförde i mars 2018 en egen studie bland sina medlemmar och andra personer som har behandlats med ATLANTOtec på fem olika kliniker. Av de 100 personer som innan behandlingen hade uppgett att de hade migrän eller kronisk huvudvärk upplevde mer än 80 % att dessa besvär, 5-8 veckor senare, antingen var helt borta eller hade blivit bättre.


Länkar
Atlaskotans vänner (erfarenheter mm)
http://www.atlaskotan.net/
Görans liv förändrades till det bättre efter behandling av atlaskotan.


Läs mer om komplementära metoder till hälsa i 2000-Talets Vetenskap!
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida