Böcker föreslås märkas med ”rätt” eller ”fel”

Datum: 2019-02-18  |   Författare: 2000-Talets Vetenskap

För första gången i världshistorien ska nu böcker märkas med ”rätt” eller ”fel” utifrån sitt vetenskapliga innehåll. Det föreslår fem forskare som DN i går valde att släppa fram i en debattartikel, rapporterade TV4 nyheterna samma dag. Både DN och TV4 ingår i Bonnierkoncernen.

Målet med märkningen är att ”stoppa spridningen av myter inom hälsa” och ett exempel på dessa myter är, enligt medicine doktor Maria Ahlsén, att kokosolja skulle vara bra.

Enligt TV4-nyheterna hade forskarna ”rutit ifrån” över att författare genom sina böcker får uttrycka sina åsikter om hälsa oemotsagt. Om det är så att förslaget blir verklighet, så kommer åsikts- och yttrandefriheten i framtiden att endast gälla under tvånget att författare accepterar att deras böcker får ett slags ”kvalitetsmärke” som utfärdas av en ”oberoende aktör” som antagligen är statligt finansierad.

Eftersom begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” inte finns definierat i den svenska lagstiftningen, så får denna ”aktör” ensam makt att godtyckligt avgöra om en ”bok bygger på vetenskaplig grund” eller inte. Om det är så att en bok felbedöms, så kommer författaren bokstavligen att få leva med stämpeln ”ovetenskaplig” och riskera att bli förlöjligad och utpekad som ”kvacksalvare”.

De fem forskarna som ligger bakom förslaget om denna bokkontroll är:

Maria Ahlsén, medicine doktor
Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi
Mats Lekander, professor i psykoneuroimmunologi
Jessica Norrbom, medicine doktor
Carl Johan Sundberg, professor i fysiologi

Hur appliceringen av detta märke i praktiken ska gå till framkom dock inte i nyhetsinslaget. Blir det som varningstexten på cigarettpaket? Ska nya böcker tvingas att anmälas och godkännas av en ny bokkontrollmyndighet? I Sverige utkommer varje år närmare 20 000 böcker, så denna myndighet blir tämligen personalintensiv. Dessutom riskerar utgivningen av nya böcker att fastna i en byråkratisk märkningsprocess som kan dra ut på tiden i flera år.

Det framkom inte heller om äldre böcker skulle få uppskov från märkningen eller om de kommer att dras in från handeln och eldas upp under premissen ”energiåtervinning”?

Kommer märkningen även att gälla tidskrifter och hemsidor? eller kanske till och med föreningar, företag och rent av privatpersoner?

Ja, det finns redan en förening som stämplar privatpersoner som ”ovetenskapliga”, nämligen föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF), under ledning av Dan Larhammar.

Dan Larhammar är sedermera även preses (ordförande) för Kungliga Vetenskapsakademien och det är därför inte helt långsökt att anta att förslaget om bokmärkning ursprungligen kommer från eller är sanktionerat från detta håll. Kanske blir det till och med Kungliga Vetenskapsakademien som får huvudansvaret för en framtida brännmärkning av hälsolitteratur och vem vet, kanske även en märkning av privatpersoner – en sådan som Dan Larhammar, genom VoF, redan bedriver.

Maria Ahlsen förnekade dock inte att man bör ta extra tillskott av extra vitaminer och mineraler om man har brist på dessa. Flera studier har bekräftat att innehållet av näringsämnen i grönsaker och frukt har minskat.

Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida