Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 1/2013

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: Får vi slå oss för bröstet?

Vid ett möte med svampexperten Istvan Vig i Ronneby alldeles nyligen fick vi av den lokala arrangören höra att det som står i 2000-Talets Vetenskap ofta har hög trovärdighet. Vi är vare sig hurtiga, utslätande, förtigande eller överdrivna, som många andra hälsotidningar i Pressbyrån. – Er kan man lita på! Sådana positiva omdömen blir vi glada av.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Praktiska tips om bra mat

Som en liten aptitretare uppmärksammar vi redan här i korta ordalag den nyutkomna boken ”Mat för barn med autism & ADHD” med underrubriken ”Därför fungerar en diet utan mjölk och gluten” (Optimal Förlag). Författare är mamman Annika Röed.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kallelse till föreningen SARAs årsmöte i Göteborg – med efterföljande vetenskapligt seminarium

Tid: Kl. 10.00–18.00, lördagen den 13 april, 2013. Seminariet börjar efter lunch, kl. 13.00. Plats: Svenska kyrkan, Församlingshemmet Carl Johans församling, Carl Johans kyrkoplan 1, Majorna.
Du tar dig dit med spårvagn: linje 3 eller 9 från Centralen (utan byte) till hållplats Chapmans torg. Med buss: linje 90 från Brunnsparken (utan byte) till hållplats Kustgatan. Hela kallelsen med program finns på 2000-Talets Vetenskaps hemsida.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Cancer är svamp! Del 1

Påståendet att ”cancer är svamp” uttalat av den italienske läkaren Tullio Simoncini har tjänat som en verklig inspirationskälla att gå vidare [1]. Men först får du som läsare två bildövningar. Ta en snabb titt på bilden ovan och beskriv vad du ser. Var blicken mycket flyktig så blir nog din utsaga att bilden föreställer en lövskogsdunge i vårvinterskrud. Lite noggrannare uttryckt är det en samling oskarpa aspar där fokus ligger längre fram i bilden.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

En bröstcancertumör utgjordes av en sporsäckssvamp

Är cancersjukdomar orsakade av ett, av olika anledningar, stört cellmaskineri i en dessförinnan frisk cell, vilken därigenom har ökat sin celldelningshastighet och på så sätt har förmågan att orsaka en uppdrivning (tumörbildning) i en vävnad eller kan det vara så att tumörbildningen vid sådana sjukdomstillstånd kan bero på olika former av växtangrepp (exempelvis mykoser), som plötsligt får fäste och börjar växa i en vävnad med åtföljande förändring av och i densamma?

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Cancer är svamp! Del 2

Som framgår av Erik Enbys artikel på de föregående sidorna är hans utsaga klar. Cancertumören utgörs till största delen av en sporsäckssvamp. Därmed kan både botanikerns och patologens utsaga om mikrofotot bedömas. Botanikern har i sin helhet rätt. Patologen har rätt såtillvida att det som visas är celler från en cancertumör. Men kallar man dem enbart cancerceller kan detta uppfattas som att det är celler av humant ursprung som förlorat gener och som genomgår en okontrollerad tillväxt.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Gluten och kasein – två bovar till våra folksjukdomar

Nyligen kom Micke Skribent från Örkelljunga ut med boken ”Gluten och Mjölk”. Det är första delen i en planerad trilogi om de vita gifterna, källan till de moderna sjukdomarna. Den andra boken har mer än 15 år på nacken och är författad av Ursula Jonsson från Bollstabruk i Ångermanland. Den heter ”Nu räcker det! – Så befriar du dig själv från kronisk sjukdom”. På de följande sidorna läser du om vad dessa båda böcker kan lära oss.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Ursula Jonssons förklaringsmodell

Redan 1998 skrev 2000-Talets Vetenskap om Ursula Jonssons bok ”Nu räcker det!” och om hennes basallergiteori. Hon var en pionjär av stora mått. Här följer en uppdatering... Ordet basallergi är lite fel valt eftersom det inte rör sig om en allergi i vanlig mening, utan mera en allvarlig felfunktion i kroppens sätt att ta hand om gluten och kasein, vilket i sin tur gör att gängse allergier kan utvecklas. Ursula varvade personliga upplevelser från sitt moderland Tyskland med intressanta anekdotiska fallbeskrivningar, de flesta var solskenshistorier.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Så botar du din mjölk- och glutenintolerans

Jag växte upp med en plågsam aller gi med nässelutslag som huvudsymtom. Vid 51 års ålder beslöt jag att experimentera och forska tills jag var frisk. Jag började med att testa vegetarisk mat och blev omedelbart symtomfri. Snart upptäckte jag att det var intoleransen mot mjölk – inte mot kött – som var den egentliga boven, dvs. basen. Nedan hittar du mitt recept på Rhinoplex. Om man väljer en matsked, 15 ml, som "del”, så blir 9 matskedar 1,5 deciliter, vilket är lätt att handskas med.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

En liten lögn av en man – men ett stort bedrägeri för mänskligheten

Dagens Nyheter publicerade härförleden nyheten om att Neil Armstrong [enligt DN den förste mannen på månen), hade visat det legendariska citatet “ett litet steg av en man men ett stort steg för hela mänskligheten” för sin bror långt innan han satte ner foten på månen. Han hade alltså ljugit om uppkomsten. I alla intervjuer vid återkomsten till presskonferenserna sa han att han hittat på den spontant. Var den lilla lögnen till för att dölja en vida större lögn?

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Den kinesiska läkaren Yiping Zhou Thelander. Unik behandlingsmetod mot ”kronisk”

Yiping Zhou Thelander utbildade sig i Kina till västerländsk läkare och specialiserade sig inom ortopedi. Hon kompletterade sin läkarutbildning i västerländsk medicin med en examen i traditionell, kinesisk medicin. Nu bor hon i Värnamo och har vidareutvecklat en metod för att behandla ”kroniska” folksjukdomar. Här talar vi om en metod i nobelprisklass. Michael Zazzio har besökt henne.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Slutkrönika om en vetenskaplig utfästelse: Bokslut: Ingen vann de 10 000 kronorna

Vid årsskiftet hade det ännu inte inkommit ett enda bidrag som har uppfyllt kriterierna i tävlingen om de 10.000 kronor som Michael Zazzio utlovade till den som först fann ett lagstiftningsmässigt minimikrav för begreppet ”vetenskap och beprövad erfarenhet” (VoBE). Trollformeln VoBE har tack vare utfästelsen bevisats vara en floskel. Nästa steg i processen att avslöja otydliga och innehållslösa lagstiftningsbegrepp blir kanske att ta reda på vad uttrycket ”god och säker vård”ˮ innebär, i synnerhet med tanke på att landstingen varje år tar livet av tusentals patienter men ändå bestämt hävdar att de erbjuder medborgarna ”god och säker vård”.

Läs hela artikeln i nummer 1/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida