Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 2/2013

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: Får vi slå oss för bröstet?

I de senaste två numren av 2000-Talets Vetenskap har vi skrivit mycket om orsaker till och behandlingar av tumörsjukdomar. Responsen har varit stor, vilket visar att ämnet engagerar läsekretsen. Icke desto mindre tar vi nu en kort paus i cancerproblematiken, men redan i sommarnumret lovar vi att återkomma till ämnet. Vi har flera rysligt aktuella artiklar som väntar på publicering.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Dags att revidera vår bild av universum?

Den 21 december 2012 blev inte Jordens undergång. Det är vi alla glada för. Men det har den senaste tiden hänt märkliga saker på himlen som gör att det kanske vore hög tid att väga in Mayafolkets galaxocentriska världsbild i helheten.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Den 100-åriga striden om den Zetterlingska donationen

I drygt 100 år har det pågått ett krig om hur pengarna i den Zetterlingska stiftelsen ska användas. Donationsbrevet från donator Zetterling är mycket tydligt med att pengarna ska användas till homeopatins fromma. Universitetet har hela tiden velat använda pengarna till annat. Här redogör Gunnar Jansson för de häpnadsväckande turerna.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Alternativterapeuten Birgitta Klemo ­ Norrskenet från Kiruna lyser i mörkret

Birgitta Klemo är en legend inom den alternativa terapeutiska rörelsen. Hon har under drygt fyra decennier arbetat med ett holistiskt förhållningssätt för att hjälpa människor att komma till rätta med sina hälsoproblem.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Ljus- och färgterapi i fokus ­ Effektiv metod mot ohälsa

Vi träffar Karl Ryberg, den svenske pionjären inom färgterapi. Ryberg har utvecklat en egen unik metod för ljusbehandling och själv utvecklat instrument med färgat ljus. Trots att det snart gått 25 år sedan han introducerade färgterapin i Sverige, ligger vårt land långt efter andra vad gäller användningen. Vi besöker även Sandra Läderman-Foucets alternativklinik i Genève, som hjälper barnlösa par att få barn. Framgången kan tillskrivas ljuset som har en nyckelroll vid behandling av infertilitet.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Marilyn ­ död i Maryland. En uppvisning i forskarnas egna apkonster

Schimpansen Marilyn hölls fram som det ultimata beviset för att Aids-viruset härstammade från Afrikas djungler. Budskapet togs okritiskt emot av en samlad journalistkår. Även ²forskarna² stämde upp i hyllningskören. Den sanna historien om HIV-virusets ursprung är dock en helt annan.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Smärtläkare Jan Lidbecks oundvikliga hämnd: ­ Slå mot ekrarna i ondskans hjul!

Böcker med enorm sprängkraft ges sällan ut på de etablerade bokförlagen. Författaren är hänvisad till att ge ut den på eget förlag. Smärtläkaren Jan Lidbeck har skrivit en bok med just en sådan sprängkraft. Vi har läst den och gjort en intervju med författaren.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Därför orsakar vitamin C inte njursten

Nyligen kunde vi läsa om en svensk studie som kommit fram till att vitamin C ökar risken för njursten. Resultaten baserade sig på en omfattande databasregistersökning och utfallet bör därför tas med en viss nypa salt. Det finns nämligen en lång rad studier som tvärtom visar att C-vitamin minskar risken för njursten.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Allt om hur du ska andas för att må bra

Pia Hellertz har med stor behållning läst Anders Olssons bok ²Medveten andning². Boken är både en teoretiskt kunnig och praktiskt användbar bok. Anders har många effektiva övningar för hur man kan förbättra sin andning. Inte nog med det, han har utvecklat en liten ²apparat², en Relaxator, med vars hjälp vi kan förbättra vår näs- och magandning.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Omställning är att förändra samhället underifrån Recension

I 2000-Talets Vetenskap har vi haft en kontinuerlig bevakning av litteratur som berör vårt samhälle förr, nu och i framtiden. Vi har till exempel skrivit om ett antal böcker som diskuterar den kommande bristen på energi i alla dess former. Vi har även behandlat klimatfrågan vid upprepade tillfällen. För att ytterligare fördjupa kunskapen tänkte jag skriva något om ännu en bok på samma tema, ²Omställningens tid ­ Tillväxtens slut och jakten på en hållbar framtid² av Björn Forsberg (Karneval förlag, 2012).

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Djävulens advokat har ordet: Glöm domedagen!

I den dagliga nyhetsrapporteringen är det sällan som den kommande energikrisen, den vi brukar kalla för Peak Oil, diskuteras. Beror det på att den är ett hjärnspöke som inte finns i verkligheten? Däremot är klimathotet ständigt närvarande i media, även om höjdpunkten för klimatdebatten inträffade för några år sedan i samband med klimatmötet i Köpenhamn 2009. Är även klimathotet ett hjärnspöke? Och hur blev det med hotet från ²befolkningexplosionen² och den massvält som skulle bli följden av att världen fick många munnar att mätta?

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Rapport om en förföljelse: Otack är världens lön!

Forskaren och sjuksköterskan Michael Zazzio har sedan år 2000 förföljts av Socialsty-relsen. Nu har dess generaldirektör, Lars-Erik Holm, beordrat att förföljelsen skall fortsätta på obestämd tid. I juni år 2006 anmälde Mats Holmström, ordförande i ÖNH-läkarföreningen (öron, näsa, hals) på föreningens uppdrag Michael Zazzio och hans klinik till Socialstyrelsen. Verksamheten påstods vara oseriös och inte stå i överensstämmelse med ²vetenskap och beprövad erfarenhet², ett begrepp som vi här i 2000-Talets Vetenskap visat saknar definition och mening.

Läs hela artikeln i nummer 2/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida