Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 3/2015

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: En akademisk skandal med hot om väktarvåld

I detta nummer avslöjar vi en skandal vid ett av Sveriges akademiska lärosäten - Uppsala universitet. Inte helt oväntat handlar skandalen om grundämnet silver och inte helt oväntat är det universitetslektor Åsa Melhus som står i centrum. Melhus ”belönades” redan år 2007 med föreningen SARA:s fulpris ”Årets Folkvätte” för sitt oförblommerade sätt att tala osanning om kolloidalt silver på Läkaresällskapet i Stockholm.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreningen SARA:s årsmöte i Malmö: Fullsatt och lärorikt seminarium om alternativ hälsa

Den 19 april i Malmö hade Föreningen SARA sitt årsmöte. Efter årsmötet fortsatte dagen traditionsenligt med det vetenskapliga seminariet. Den goda stämningen och det stora intresset återspeglas i detta bildcollage.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Åsa Melhus hotade journalister och stoppade kritiska frågor - Disputationsskandalen vid Uppsala universitet

I början av maj lades en avhandling fram vid Uppsala universitet. Den fick stor uppmärksamhet i media. Vad inga medier förstod, inte heller de opponenter som var med vid disputationen, var att titeln och slutsatserna i avhandlingen var djupt missvisande, rentav falska. Vi var med vid disputationen, som mot slutet utvecklades till en ren och skär skandal.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Röster om disputationsskandalen

Disputationen och avhandlingen om silver - eller silvernitrat som det ju egentligen handlade om - den 8 maj vid Uppsala universitet, väcker ett antal viktiga frågor. Vi ställde frågorna till teknologie doktor Lars Bern, professor Dan Larhammar och professor Lennart Sjölin.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Jan Poleszynski, Oslo: En resa in i framtidens medicin

Här börjar ett tolvsidigt tema om frekvensmedicin, ett medicinskt synsätt och en metodik som vi tidigare skrivit om här i 2000-Talets Vetenskap. Vi inleder temat med att presentera Jan Poleszynski från Oslo. Vi träffade honom för att få reda på mer om frekvensmedicinens möjligheter.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

QRS och BEMER - frekvensmedicin i framkant

Att se människan som både en elektromagnetisk och en biokemisk varelse har inte alltid varit självklart. Men utvecklingen tog fart för cirka 20 år sedan då den så kallade magnetmadrassen, eller behandlingsunderlagen, QRS och BEMER utvecklades. Här följer en återblick och en uppdatering av de senaste rönen på området.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kai Boman: En gammal Amazon

Kai Boman var som en gammal veteranbil. Han körde och tutade i full fart. Men så plötsligt, som det kan vara med gamla bilar, brakade allt samman. Knappt fyllda femtio säckade Kai ihop totalt. Kai låg länge och funderade på sin orörlighet och hur han skulle få igång tändningen igen.

Lösningen dök dels upp i form av en magnetmadrass som kunde ladda hans batterier, dels genom en egenuppfunnen energimetod som skulle få Kai tillbaka på rätt spår igen.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

GMO i Argentina: Och dess allvarliga konsekvenser för hälsan

När svenskan Elisabeth Avendaño kom till Argentina i slutet av 60-talet, drev familjen en liten verksamhet där man klassificerade frön av olika spannmål. Jordbruket på den tiden var inte ekologiskt. Idogt plöjande, monokulturer, erosion och giftiga besprutningsmedel förstörde jordarna. Besprutningar med giftiga bekämpningsmedel skedde både från marken och från luften. Sen kom GMO-grödorna och då började den verkliga mardrömmen.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Ichtyoterapi - fiskterapi: Garra Rufa är fina fisken mot psoriasis

Det sägs att terapi med fisken Garra Rufa kan ha en lindrande effekt på psoriasisdrabbade patienter. Metoden växte fram i Turkiet och många reser dit för att få hjälp med sina besvär. Filip Melander har gjort en egen klinisk studie för att undersöka hur fiskterapin påverkar tre patienter med psoriasis. Det var ett projektarbete vid LM Engströms gymnasium i Göteborg, läsåret 2013/2014.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Till minne: Tre pionjärer har gått ur tiden

Bertil Pettersson, John Virapen och Jure Piskur har lämnat oss. De var alla tre verksamma inom medicin- och hälsoområdet, fast på väldigt olika sätt. Vi har tidigare skrivit om dem i 2000¬Talets Vetenskap, vilket gör att vi vill hedra deras gärningar och minnas dem för vad de har uträttat.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Örjan Hallberg skriver viktig strålningshistoria

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap (nr 2/2015) publicerade vi en artikel av Örjan Hallberg i vilken han berörde det starka sambandet mellan radiofrekvent strålning och cancer, ett faktum som närmast har förlöjligats av svenska myndigheter och etablissemangsforskare. Hallberg har nu kommit ut med en liten bok i samma ämne. Den heter ”Innan bubblan brister” och är en berättelse om hur det kom sig att han började intressera sig för ämnet och hur han successivt började borra sig allt djupare in i problematiken.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

En stridsskrift om GMO och New World Order

GMO-grödornas vara eller icke vara är en fråga som engagerar många. En person som verkligen tar avstånd från GMO och går ännu längre och ser GMO som en bricka i ett större spel är Ingemar Wärnström. Han skriver om detta i sin bok ”Långsamt vaknar vi upp”.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Sanna Ehdin Anandala: Den nya självläkande människans triumf

I samband med 2000-Talets Vetenskaps vetenskapliga seminarium i april 2015 var Sanna Ehdin, nu med tilläggsnamnet Anandala, en av föreläsarna. Hon presenterade där sin nya bok ¬ ”Nya Självläkande människan”. Det är en lite tjockare och omarbetad upplaga av boken som kom ut för 16 år sedan. Sanna har skrivit en bok som omfattar nästan alla aspekter av att vara människa.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Toxisk epistel av Bo Zackrisson: Gerhard Larsson vilseleder på DN Debatt Blandar samman vitaminer med anabola steroider!

Den 31 mars 2015 publicerades en artikel på DN Debatt med rubriken ”Kraven på kosttillskott och energidrycker måste höjas”. Det bedrägliga i artikeln är att det inte klart framgår att det är missbruket av otillåtna prestationshöjande dopningspreparat som är problemet. Att i samma artikel blanda in kosttillskott av typen ”vitaminer och mineraler” är direkt vilseledande!

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Krönika av Carina E: Diskbråck och akupunktur - mitt besök hos Yiping i Värnamo

För tio år sedan fick jag stora problem med ryggen och när det var som värst bar benen mig endast med viss möda. Från slutet av januari i år tvingades jag att ligga i sängen den största delen av dygnet. Min vän ringde och berättade att nu var tid bokad hos Yiping Thelander och bilskjuts ordnad.

Läs hela artikeln i nummer 3/2015 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida