Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 5/2016

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Kallelse till föreningens årsmöte den 25 mars 2017

Föreningen SARA:s årsmöte hålls på Kulturum i Partille.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreläsningsseminarium den 25 mars 2017

Tillsammans med NHF Sweden arrangerar i år Föreningen SARA sitt årsmötesseminarium i Kulturum i Partille. En av de inbjudna föreläsarna är britten David Noakes som exklusivt kommer till vårt seminarium för att föreläsa om cancerbehandling med hjälp av undermedlet GcMAF.

De andra föreläsarna är Scott Tips som föreläser om Codex Alimentarius, Mona Larsson från Strålskyddsstiftelsen som föreläser om strålningsrisker i samhället och årets Gnistanpristagare som ännu ej har utsetts.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Agneta Schnittger – en läkare med integritet.

Vi besöker en svensk läkare som bor i Provence och som vågar yttra sig offentligt om både kolloidalt silver och lchf-kost.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kent Olsson detekterar jordens d-krafter

Nya rön om d-kraften som påverkar oss alla. Kent Olsson visar oss sju nya krafter som påverkar vår hälsa, geologiska formationer med mera.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Finland vill införa kommunal tvångsvaccinering

Linda Karlström beskriver den aktuella propagandaprocessen i Finland.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Varför hoppade kritikern av vaccintåget?

Linda Karlström skriver om skälen till att en del människor numera tar aktivt avstånd från vaccinering.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Hälsofrihet - en ny hälsotidning som ges ut av NHF Sweden

National Health Federation tar nu steget till att ge ut en tidning med artiklar om miljö, sjukvårdspolitik, sjukvård, hälsa och hälsofrihet.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Bokrecension: Peter Gøtzsches nya bok recenseras.

I den nyutgivna boken ”Dödlig psykiatri och organiserad förnekelse” blir Peter Gøtzsche galen på psykiatrin. Bo Zackrisson har läst boken.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

RIGVIR - viruset som botar cancer

RIGVIR är viruset från Riga som på ett famgångsrikt sätt angriper cancertumörcellerna, inte minst när det gäller malignt melanom.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Spira - Quang Sam Mac förvaltar ett världsarv

Presentation av en ny medlem i Spira - söksystemet där patienter finner privata vårdgivare och kliniker.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Veterinärens akupunkturmetod för att behandla cancersjukdomar

Den norske veterinären Are Thoresen har utvecklat akupunkturen till att kunna användas för att bland annat behandla cancersjukdomar.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Ginkgo biloba mot Alzheimers sjukdom

Artikeln visar att behandling med ginkgo biloba mot Alzheimerdemens och andra demenser har ett vetenskapligt stöd i flera metastudier.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

SVT kriminaliserar yttrandefriheten

Svensk sensationsjournalistik eftersträvar att få oss att tro att vår,
i grundlag och ECHR skyddade yttrandefrihet skulle vara kriminell.

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Giftigt slutord

Hur många av kapten Haddocks kaliber finns det egentligen ombord på Sverigeskutan? Är det nu ändå inte dags att byta ut hela besättningen?

Läs hela artikeln i nummer 5/2016 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida