Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 3/2012

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: Dra lärdom av historien...

För 70:e gången presenterar vi en ny utgåva av 2000-Talets Veten-skap. Dags att stanna upp och reflektera, speciellt som det tornat upp sig lite mörka moln på himlen. Det handlar bland annat om chem-trails som vi behandlar i detta nummer. Vi backar även tillbaka drygt 70 år i tiden, till en alldeles exceptionell aprildag 1940, okänd för de flesta. En dag då Sverige svek den norska nationen å det grövsta. Som tur är får vi i denna fråga stöd av Jan Björklund, Sveriges vice statsminister.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Inga tävlingsbidrag har inkommit

I förra numret av 2000-Talets Vetenskap kungjorde vi att Michael Zazzio utfäst en belöning på 10 000 kronor till den som kunde definiera begreppet "vetenskap och beprövad erfarenhet". Det har nu gått tre månader och ännu har inget tävlingsbidrag inkommit.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Docent Rune Eliasson: Den okända nyttan av magnesium

Magnesium är en viktig metall som många människor tar som kosttillskott. Fast väldigt få vet egentligen varför. En som vet och som har studerat denna metall är docent Rune Eliasson. I denna översiktsartikel beskriver han utförligt magnesiums hälsoeffekter. Han hyser en viss oro över att sjukvården inte har tillräckliga kunskaper om hur det ska användas på bästa möjliga sätt.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Vinjar Fönnebö, Tromsö: ­ Vi är liberalast i Europa!

- "Integrativ medicin är ett ungt forskningsämne". Det sade docent Torkel Falkenberg i samband med konferensen Egenvård och integrativ medicin² som hölls i Stockholm i maj. Konferensen anordnades av Hälsofrämjandet i samarbete med Läkarföreningen för Integrativ Medicin. Eva Tiwe var där för 2000-Talets Vetenskaps räkning.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Total tystnad om epokgörande svensk studie Selen och koenzym Q10 minskade hjärt-kärldödlighet hos äldre

Helt nyligen publicerades en fantastiskt intressant svensk studie i en ansedd medicinsk tidskrift. Hade det varit ett receptbelagt piller som testats hade det varit en världssensation. Nu var det bara tillskott av naturliga ämnen, vilket innebar att det blev dödstyst i media kring studien.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Introduktion till fenomenet Chemtrails ­ Vargavintern som kom av sig

I detta nummer skriver Frank Rasmussen en genomgripande artikel om fenomenet Chemtrails. Vi sätter här in fenomenet i ett vidare klimatperspektiv. Det finns flera teorier som försöker förklara vad fenomenet kan bero på. En av förklaringarna är riktigt skrämmande...

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Chemtrails är hälsovådliga!

2000-Talets Vetenskap har aldrig skrivit om fenomenet Chemtrails tidigare, de vita strimmor i skyn som under senare tid har börjat ses på himlavalvet. En av de mest insatta i ämnet är Frank Rasmussen från Danmark. Här följer hans genomgång av denna komplexa fråga.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Det svenska sveket mot den norska nationen: Vem äger sanningen ­ fotfolket eller överheten?

Året är 1940, månaden april. Norge har precis blivit ockuperat av Nazityskland. Den 12 april vid den svenska gränsstationen Flötningen mellan Norge och Sverige utspelade sig en händelse som är ett av den svenska statens största svek mot sitt norska broderfolk. Det förklarar också varför ingen vill tala om händelsen idag...

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Jan Björklund: "Jag skäms..."

Jag skäms. Jag skäms över det svenska agerandet under andra världskriget. I Sverige under efterkrigstiden har neutralitetspolitiken fått en moralisk upphöjdhet i debatten. Men neutraliteten har i verkligheten nästan alltid inneburit att vi krökt rygg för den som var starkast. Både Finland i november/ december 1939 och senare Norge hoppades på Sverige. Men Sverige svek.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Budkavlen går ­ För en bättre folkhälsa!

På de följande sidorna presenterar 2000-Talets Vetenskap ett förslag för bättre folkhälsa. Förslaget inleds med en historisk överblick och avslutas med ett konkret program i 16 punkter.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

16 punkter för bättre folkhälsa

Dessa 16 punkter ska ses som en utgångspunkt, som ett levande dokument som ska förbättras efterhand. Det viktiga är att de kräver din medverkan. Du som patient, alternativt verksam terapeut, läkare eller sjuksköterska kommer säkert att känna igen dig i vår beskrivning av verkligheten. Ett förverkligande av dessa punkter kräver att du själv ser till att kandidera till Riksdagen. Folkhälsorevolutionen måste bli vårt eget verk. Fotfolket ser till att rösta in dig genom möjligheten att kryssa för Budkavlens representanter. Din medverkan är viktig!

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

"Fukushima 10 gånger värre än Tjernobyl"

I 2000-Talets Vetenskap nr 4/2011 skrev vi om reaktorhärdarna i Fukushima i Japan. Efter jordbävningen i Japan i mars 2011 fanns det hösten 2011 tecken på en begynnande härdsmälta. Nu tycks läget ha förvärrats ytterligare och i USA har man börjat oroa sig på allvar.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Toxisk epistel: Allt handlar om tillväxt. Tro inget annat...

Som ni säkert sett så skriver vice statsminister Jan Björklund i detta nummer en enastående klargörande kommentar till ett av Sveriges största svek mot vårt norska grannland. Det ska han ha all heder av. Men Jan Björklund har många strängar på sin lyra. En av dessa strängar handlar om Sverige som forskningsnation. För en tid sedan kallade han till presskonferens för att presentera statens storsatsning på Science Life Lab, en hastigt ihopkommen panikåtgärd för att rädda resterna av AstraZenecas nedlagda forskningsanläggning i Södertälje.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Krönika: Hälsoupplevelser att berätta om...

Den egna erfarenheten är guld värd. Jag hade som skrivande hälsoreporter lite omsider känt av en domnande känsla i vänster kind och runt örat. Normalt var det annars långt mellan ohälsorapporterna från kroppens olika signalsystem. Men jag visste ju också att en dold process kan pågå länge på cellnivå innan man känner av något. Min kompis som var sjuksköterska tyckte att jag skulle undersöka om det inte var trigeminusnerven eller facialisnerven som spökade.

Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida