Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 1/2018

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Präst nekade 2000-Talets Vetenskap att hyra möteslokal

2000-Talets Vetenskap har fått problem – inte med VoF eller någon annan, sedan tidigare känd motståndare. Nej ! Nu har vi faktiskt fått bekymmer med Svenska kyrkan som ogillar att vi arbetar för en god hälsa och miljö.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Homeopaternas brev till den Kungliga Vetenskapskademien

Sex svenska homeopater har påtalat för den Kungliga Vetenskapsakademien att den bryter mot vetenskaplig objektivitet. Homeopaterna vill nu ha en förklaring från KVA:s sida och svar på de frågor som deras skrivelse innehöll.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Nu har Erik Enby skickat in en resningsansökan!

För drygt tio år sedan fråntogs Erik Enby sin legitimation i ett mål där preskription redan hade inträtt vid det tillfälle som Socialstyrelsen lämnade in sin ansökan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN). Trots att flera överklaganden lämnades in så ogiltigförklarades aldrig HSAN:s beslut. Nu har Erik Enby lämnat in en resningsansökan som handläggs av Kammarrätten i Stockholm.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Uppföljning av artiklar samt nyheter

Bechir Rabani har avlidit.

Dr Suzanne Humphries i Vaxxed-teamet har åter mordhotats flera gånger.

VoF-skeptiker föreslog att streptokockinfektionen skulle vara allergi.

Donald Trump planerar att förbjuda tvångsvaccinering.

Amerikanska FDA förbjuder alla homeopatiska preparat.

Läkemedelsverket i Sverige beslutade att homeopatiska medel medför risker och inskränkte samtidigt den privata yttrandefriheten.

Nu har staten återlämnat den beslagtagna CBD-oljan.

Åklagare planerar att åtala KS-drickande mamma som ger sitt barn bröstmjölk

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kampen om hälsoparadigmet: filmen om VoF är äntligen klar!

Kampen om hälsoparadigmet är en film om hälsa, i synnerhet om synen på hälsa och hur den allmänna synen på hälsa påverkas av en medveten opinionsbildning som genomförs av politiker, myndighetsutövare och föreningar såsom VoF (Vetenskap och folkbildning). En ny hälsovåg sveper dock fram. I den skaffar sig medborgarna kunskap genom att själva söka upp den och genom att dela den privat, i föreningar och på olika sociala medier. Medborgarna skaffar sig sådan kunskap baserad på sådana vetenskapliga fakta som skolmedicinen och myndigheterna underlåter att redovisa.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Brev till chefredaktören – SCB-undersökningen som ”försvann”...

SCB-undersökningen i mitten av 1980-talet visade precis det som ingen av våra landstingspolitiker eller offentliganställda läkare ville kännas vid – det faktum att alternativmedicinen lyckas med konststycket att hjälpa patienterna dubbelt så ofta som den offentliga sjukvården når framgång med sina vårdinsatser.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Huss & Hults behandlingar och IR-kameraundersökning

Huss & Hult Hälsoakademi i Lerum startade som en skönhetssalong och har vuxit till att omfatta ett helhetskoncept inom hälsa. Kliniken kan, förutom ekologisk hudvård, i dag även erbjuda termografi, kostrådgivning, QRMA frekvensanalys, lymfdränage, aromaterapi, bambu-, bindvävs- och graviditetsmassage samt IR-behandling. Dessutom bedrivs en omfattande kursverksamhet inom många av nämnda områden.

Länkar till artikeln

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Tiinas donationskampanj för docent Olle Johansson stoppades av Mittskifte.org

Tiina Ronelöv startade en donationskampanj till förmån för föreläsningar av docent Olle Johansson. Kampanjens syfte var att sprida vetenskapligt baserad kunskap om hur pass farlig och skadlig som mobilstrålningen verkligen är. Tiinas kampanj stoppades dock effektivt av organisationen Mittskifte.org.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Bokrecension: In the Dark

Lennart Wibbling har läst Jason Bawden-Smiths bok ”In the dark”, och boken är den viktigaste bok som han någonsin har läst. Författaren Jason Bawden- Smith skriver om hur farlig strålning är, exempelvis mobilstrålning. Lennart blev chockad över de vetenskapliga fakta som precenteras i boken. Jason Bawden-Smith har dock en lösning på strålningsproblemet. Blushield heter tekniken, vilken motverkar och neutraliserar elektromagnetisk strålning.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Blushield neutraliserar skadlig mobilstrålning

Det går att motverka och neutralisera elektromagnetisk strålning. Apparaturen finns tillgänglig på marknaden och det gäller bara att folk köper den, om de ska kunna skydda sig mot skadlig strålning.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Britt berättar om kroniskt trötthetssyndrom

Kroniskt trötthetssyndrom är ett sjukdomstillstånd som många lider av. Var och en av oss kommer under vår livstid att av olika anledningar känna oss extra trötta och kraftlösa, men det är ingenting jämfört med att vara drabbad av kroniskt trötthetssyndrom.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Ny internetserie: The broken brain /Den trasiga hjärnan

Under de senaste åren har Internetsajterna om hälsa blivit många. En av de första var Ty Bollingers ”The Truth About Cancer”, och den har nu fått flera efterföljare. Den senaste i raden av hälsodokumentärserier är Broken Brain. Om du eller någon av dina anhöriga lider av hjärndimma, dåligt minne, ADD, ADHD eller någon annan bokstavssjukdom, demens, Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom, autism, Aspergers syndrom, inlärningssvårigheter, dyslexi, traumatisk hjärnskada, degenerativa hjärnsjukdomar, bipolär sjukdom, sömnproblem, oro, kronisk stress, humörsvängningar, schizofreni eller något annat sjukdomstillstånd som är kopplat till hjärnan och dess funktioner så är den serien förmodligen av intresse för dig. Neurologen Mark Hyman på ”The UltraWellness Center” har skapat den åtta episoder långa dokumentärserien, i vilken du får goda råd om hur alla dessa sjukdomstillstånd kan förbättras.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Bokrecension: Övervinn dina negativa gener

Med två föräldrar som båda led av demens/Alzheimers sjukdom blev varje ny positiv upptäckt om denna fruktansvärda sjukdom ett ljus i mörkret. De som överlever den andra, mer och mer utbredda, degenererande sjukdomen cancer, kan med stor sannolikhet räkna med att vid en eller annan tidpunkt drabbas av demens i en eller annan form.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

LeifWideberts replik till Göteborgs-Posten i vaccinationsfrågan

Leif Widebert skrev till Göteborgs-Posten en kommentar på debattartikeln ”Därför får myterna om vaccin fäste hos föräldrar”, vilken GP publicerade 2018-01-04. Göteborgs-Posten lät självfallet inte publicera Leif Wideberts replik, men 2000-Talets Vetenskap har valt att göra det, eftersom Leifs replik väl sammanfattar vad det handlar om, är konstruktiv och visar att människor börjar att vakna i vaccinfrågan.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Att gräva sin grav: systemmedias sätt att hantera vaccinfrågan

2000-Talets Vetenskaps ordförande Linda Karlström gör i denna artikel ett antal reflektioner över hur systemmedia agerar med avseende på vacciner. Enligt Karlström eftersträvar inte journalisterna någon objektivitet; deras primära mål är att förlöjliga oliktänkare.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Nu ska myndigheterna vaccinera mot Rotavirus

Återigen är ett nytt vaccin på väg in i det svenska vaccinationsprogrammet. Den här gången har läkemedelsindustrin lyckats med konststycket att få upp vaccinering mot relativt harmlösa rotavirus på den politiska agendan.

Läs hela artikeln i nummer 1/2018 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida