Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 3/2011

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet - Genom kriser och skandaler håller vi drömmen levande

Sommaren är här och då ska vi vara glada och njuta av vad naturen ger. Vi bör dock hålla i minnet att det pågår en massa märkliga saker som förmörkar sommarhimlen. Grekland står inför bankrutt och hotar hela Europas ekonomi. Grekerna tar ut sina kontanter från banken, vilket är ett tecken på att folket inte längre litar på samhällseliten.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Din berättelse om vägen till hälsa ­ viktig för andra så att de kan få hjälp på naturlig väg

Vår hemsida kommer inom kort att få ett tillskott. Det handlar inte om kosttillskott, utan om en avdelning för berättelser om hur människor gjort för att bli friska på naturlig väg. Vi kallar det för Anekdoter. Nu vill vi att du hjälper till genom att skicka in din berättelse till oss.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Positiv studie om spikmattans effekter ­ men spikmatteföretag fick böta för vilseledande marknadsföring

För en tid sedan dömdes ett spikmatteföretag att betala en halv miljon kronor i böter för vilseledande marknadsföring. Samtidigt börjar det nu komma studier som vetenskapligt bekräftar spikmattans positiva effekter. I denna artikel reder vi ut begreppen.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Mikroberna i vår tarm ­ obalanser kan behandlas med symbiotika (och avföring)

Bakterier är våra trogna följeslagare genom livet. De följer oss faktiskt ända in i döden och efter döden ser de till att vi åter inträder i kretsloppet enligt den bibliska devisen "Av jord är du kommen, till jord ska du åter varda".

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Tema: Jordning ­Markkontakt åter till naturen

Den moderna människan lever ett isolerat liv i många avseenden. Det är sällan vi kommer i närkontakt med marken. Om man ser till att gå barfota på marken och sover på ett speciellt sätt kan det få goda effekter på vår hälsa. Det handlar om jordning!

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Tema: Jordning - Pionjären Clinton Ober: Forskningen bakom jordningsteorin

Den kunskap vi idag har om jordning av människor kan vi tacka TV-experten Clinton Ober för. Det har emellertid visat sig svårt att få den medicinska vetenskapens experter intresserade av hans viktiga upptäckt. Vetenskapsjournalisten Iver Mysterud berättar mera.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Hypothyreos Typ 2 - en kuslig klinisk verklighet

Kajs-Marie Nordell, specialistläkare i allmänmedicin från Tranås, har fått vara med om något speciellt. Därför är hon angelägen att berätta om det även för andra. I detta fall handlar det om hur Nordell, efter ett 20-årigt ofrivilligt uppehåll som praktiserande läkare, får möjlighet att hjälpa patienter med hypothyreos typ 2.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Rätten till ersättning för planerad sjukvård inom EU

I och med att Sverige år 1994 blev medlem i EES och i EU år 1995 så breddades vårdutbudet för de svenska patienterna. Det har öppnat för nya möjligheter att snabbare få vård i vårdköernas Sverige. Svenska myndigheter fattar dock ofta godtyckliga beslut. Vägen kan vara lång och kantad av motgångar innan en patient eventuellt får ersättning för planerad sjukvård som patienten enligt EU-lagstiftningen har rätt till om den har utförts i annan EU/EES medlemsstat. Michael Zazzio går här igenom rättsläget för svenska vårdtagare.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Epigenetiken och placeboeffekten ­ kan de ha något med varandra att göra?

Cecilia Salmi har bytt bana från medicinfrälst disputerad farmakolog till medicinminimalistisk bioresonansterapeut, som hjälper människor tillbaka till sin egen läkande kraft. Att arbeta både symptomdämpande och med återställande metoder ger oftast bäst resultat anser hon. Sedan du läst om epigenetiska förändringar och placeboeffektens mysterier, så kan du göra dig av med tanken att du kontrolleras av dina gener och istället ta kontrollen över din hälsa.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kommentar till artikeln om behandling av piriformismuskeln

Marianne Törnros skickade in en tänkvärd kommentar till artikeln om Mikael Nordfors och hans behandling av piriformismuskeln (se 2000-Talets Vetenskap nr 2/2011).

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Bokrecension: Energibarn

Bokrecension av Anna Hallén

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Lättillgängligt och nyttigt om våra älskade skitungar

ADHD, Tourettes- och Aspergers syndrom är exempel på begrepp som ska beteckna människor, ofta barn, med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar av olika slag (NPF). Anna Hallén kallar små människor med dessa funktionsnedsättningar kort och gott för ³energibarn² eller ³älskade skitungar², vilket otvetydigt avdramatiserar dessa ibland svårbemästrade tillstånd. Hon gör det i sin bok med samma namn.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Till minne av Ricky Bruch (1946­2011)

De senaste tre åren hade vi på tidningen etablerat en fin kontakt med Ricky Bruch. Vi planerade för ett stort reportage om denne idrottslegend under kommande höst. Den 30 maj 2011 nåddes vi av budet att Ricky Bruch gått bort. Vårt stora reportage om den svenska idrottslegenden skulle aldrig kunna färdigställas.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Krönikan: Nu får det vara nog! Anmälan om utträde ur EU

Mot bakgrund av nedanstående skäl meddelar jag härmed mitt utträde ur Europeiska Unionen, nedan kallad EU. Jag yrkar att EU snarast konfirmerar mitt utträde ur EU till nedanstående adress. Sammanfattning. Mitt utträde grundar sig på att jag inte kan acceptera att EU tar ifrån mig rätten till min egen hälsa.

Läs hela artikeln i nummer 3/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida