Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 2/2011

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: Sanningen är det första offret i krig och kriser

Just nu är Jorden en mycket otrygg plats att leva på. Den ofattbara katastrofen i Japan med tiotusentals döda, hundratusentals skadade och all ödeläggelse, är svårgripbar. Till detta ska läggas den pågående partiella härdsmältan vid Fukushima som blivit följden.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Livsmedelsverket larmar om kvacksalveri i kosttillskottsbranschen - Läkemedelssubstanser ger biverkningar

SVT Rapport varnade nyligen för kosttillskott. Livsmedelsverket ansåg att kosttillskotten är en ²kvacksalvarnas marknad². Men vad var det egentligen man hade undersökt?

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Peter Aspelin: Åter legitimerad läkare

I oktober 2010 beslutade Kammarrätten efter tio års processande att frånta läkaren Peter Aspelin dennes läkarlegitimation. I februari i år beslutade HSAN att ge honom den tillbaka. Därför kan Aspelin, efter ett fem månaders traumatiskt uppehåll, åter tjäna sina patienter vid Tensta Läkarstation, där han arbetat utan avbrott under 27 år.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

D-vitaminet lever farligt

D-vitaminet lever farligt för oss som vill ta ansvar för vår egen hälsa.
Nyligen inkom en anmälan till Läkemedelsverket som ifrågasatte kosttillskottföretaget Holistics D-vitamin. Anmälaren hävdar att dosen 2000IE är farlig, eftersom den överstiger Livsmedelsverkets rekommendation för dagligt intag. Läkemedelsverket bollade frågan vidare till Motala kommun för avgörande.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreningen SARAs årsmöte och vetenskapliga seminarium Ny kunskap om slam, silver och selen

Lördagen den 26 mars fylldes församlingshemmet vid Carl Johans kyrka i Göteborg av dryga 80 entusiastiska mötesdeltagare. Föreningen Saras årsmöte genomfördes planenligt. På eftermiddagen hölls 2000-Talets Veteskaps traditionsenliga vetenskapliga seminarium.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Så här kunde Osherpengarna ha använts

Läkaren Erik Enby deltog med liv och lust med kloka inlägg vid årsmötet och det efterföljande seminariet. Han var en av dem som sökte professuren i Integrativ Medicin vid Osher centrum i april 2006. Vad skulle han ha använt miljonerna till om han fått förmånen att leda verksamheten vid Osher centrum?

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Allt om sockerberoende. Pernilla Lunderot om bakgrund, fällor och behandlingsråd

Sockerberoende, liksom beroenden av andra droger som alkolhol, tobak, sex och spel har många likheter. En skillnad är att sjukvården inte accepterar sockerberoende som en sjukdom. I denna artikel går beroende- och näringspedagogen Pernilla Lunderot igenom vad sockerberoende egentligen är, vilka problem som är förknippade med tillståndet och hur man gör för att befria sig från detta gissel.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Sju sjukdomskriterier för sockerberoende

Här är några vanliga beteenden och besvär som en sockerberoende individ bör känna till.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Peter Goetsche till generalangrepp mot läkemedelsindustrin ­ Spökskriverier och fejkade studier

I januari i år publicerades en mycket spännande artikel i Danmark av Peter Goetsche. Han är chef för det ansedda danska Cochraneinstitutet och således inte en person som man kan avfärda hur som helst. Artikeln är en uppgörelse med de senaste årens skandaler inom läkemedelsindustrin och dess medlöpare inom läkarkåren. 

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Toxisk epistel: Myndigheter och media i skamvrån

Nu har vi fått facit. Vi har fått cirka 70 svenska och 70 finska barn med vaccinorsakad narkolepsi. Både de finska och nu även de svenska myndigheterna har konstaterat att Pandemrixvaccinet är orsak till dessa biverkningar. En ökning av narkolepsifallen har även konstaterats i tolv andra länder. Jag betraktar narkolepsi som en allvarlig och bestående biverkan.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

TV4 och konspirationsteorierna

Skulle verkligheten vara för stor ­ för enorm, överväldigande eller skrämmande ­ för att vi ska kunna ta den till oss, så har vi en psykologisk försvarsmekanism. Vi kallar de budbärare som för fram verkligheten för konspiratörer och beskrivningen för en konspirationsteori.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Kalsongbombaren Umar och advokatparet Haskell

Med jämna mellanrum fylls våra medier av mer eller mindre fantasifulla terrorattentat. De fyller syftet att bevara vår skräck för muslimer.
Efterbörden blir sällan föremål för nyhetsbevakning eller fördjupning.
Kalsongbombaren är ett exempel av många.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Hur säker är kärnavfallsförvaringen?

Kärnavfallet skall förvaras i ett djupförvar i Forsmark, i urberget 500 meter under jord. Torrt och fritt från störningar som kan skada kopparkapslarna. Det ska vara ²säkert² i 100 000 år. Man kan naturligtvis aldrig garantera att inte någonting kan hända, eftersom ingenting är starkare än sin svagaste länk.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Efter katastrofen i Japan ­ Kärnkraften i perspektiv

Kärnkraftskatastrofen i Japan har på ett dramatiskt sätt satt frågan om kärnkraftens vara eller inte vara på dagordningen. Förra gången var 1986 när Tjernobyl i forna Sovjetunionen havererade. Några år tidigare var det den osannolika olyckan i Harrisburg, USA, som fick oss att ifrågasätta denna potenta energiteknologi.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Meteorolog Curry Melin vägrade ljuga för svenska folket

Dagarna efter Tjernobylhaveriet 1986 drog radioaktivt cesium in över Sverige. Officiellt hamnade inget radioaktivt nedfall över Stockholm och Uppland. Men detta är sannolikt en lögn. Man ljög medvetet för hela svenska folket för att inte skapa panik.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Piriformismuskeln ­- viktig för friska ryggar

Mikael Nordfors är läkare och musiker. Han har en förmåga att se alternativa lösningar där andra bara rullar på i gamla hjulspår. Denna problemlösningsförmåga har vållat honom en del problem. 2000-Talets Vetenskap berättar här historien om Mikael Nordfors.

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Några ord från ordföranden ­ Håll visionen levande

Det mullrar runt om oss i världen. Folkuppror och hemska krig pågår för fullt och maktstrukturer ändras dag för dag. Orsakerna är många. Förtryck och diktatur, ökade skillnader mellan fattig och rik, livsmedelsbrist och brist på energi föder uppror och frihetslängtan.
Men vad annat är att vänta? Vem vet, kanske får vi en bättre värld år 2012. Vi har nästan ett helt år på oss!

Läs hela artikeln i nummer 2/2011 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida