Tidigare nummer

Tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap. Klicka på aktuellt nummer i högerkanten.


Nummer 3/2013

Här kan du beställa tidigare nummer av 2000-Talets Vetenskap och gratis ladda ned slutsålda nummer.

Se innehåll nedan!Redaktörerna har ordet: Ibland blir man glad, ibland ledsen..

Redan i maj i år passerade vi förra årets medlemssiffror, vilket gör oss glada. Vi blir också glada över att föreningen SARA:s årsmöte blev en succé. Viktiga beslut togs på årsmötet och efteråt hölls ett mycket intressant vetenskapligt seminarium som lockade en stor publik.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreningsnytt: Samverkansprojekt sjösatt

Vid årsmötet i Göteborg antogs en motion om upprättandet av en nationell verksamhet för deltagande i landstingens och kommunernas samverkansgrupper. Sådana grupper träffas periodiskt ­ en eller flera gånger per år. Flera landsting och kommuner har även möten som är öppna för alla medborgare.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreningsnytt: Ny vetenskaplig tidskrift!

Vid föreningen SARA:s årsmöte i april i år antogs en motion om att föreningen SARA ska starta en internationell, vetenskaplig tidskrift ­ 3rd Millennium Science. Den ska vara en engelskspråkig, tvärvetenskaplig tidskrift för ämnen som inbegriper till exempel medicin, psykologi, biologi, naturresursplanering, livsmedelsteknik, toxikologi, kemi, fysik, astronomi, geologi och arkeologi. Se hemsidan www.3rdmisc.com

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Föreningen SARA:s årsmöte i Göteborg

Föreningen SARA:s årsmöte ägde rum den 13 april i år. Det präglades av långsiktiga mål och visioner. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och den nya styrelsens sammansättning förändrades något. Två betydelsfulla motioner vann årsmötets gillande. Här refererar Michael Zazzio, föreningens nyvalde ordförande, årsmötet och det efterföljande vetenskapliga seminariet.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Mio-gruppen fick "priset" Årets Folkvätte 2012

Årsmötet beslutade att föreningen SARA:s fulpris, "Årets Folkvätte", skulle gå till Mio-gruppen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Motiveringen lyder som följer: Mio-gruppen har under en lång följd av år legat bakom ett otal polisanmälningar om barnmisshandel. Mio-gruppen har regelmässigt använt den diffusa diagnosen Shaken Baby Syndrome, SBS. Den verkliga orsaken till barnens skador har högst sannolikt i många fall varit kongenital rakitis, som har drabbat fostren till följd av att modern har lidit av grav brist på D-vitamin. Flera av de anklagade har på senare tid begärt och fått resning i Högsta domstolen, vilket föreningen SARA ser som ett bevis för att det hos Mio-gruppen råder stor brist på kunskap om D-vitaminets centrala roll för fostrets hälsa. Många oskyldiga barnföräldrar har fått sina liv förstörda till följd av Mio-gruppens klappjakt. Mot den bakgrunden tilldelas Mio-gruppen föreningen SARA:s pris Årets Folkvätte år 2012.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Om konsten att tänka själv!

Den 12 maj arrangerades ett spännande heldagsseminarium i Stockholm med rubriken "Brytning-stider". Idén med seminariet var att människor skulle få inspiration till att tänka själva, utanför de skrankor som "samhället" ställer upp runt om oss för att förhindra klarsyn.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Cancer är svamp ­- vad betyder det?

Våra två stora cancerteman i 2000-Talets Vetenskap nr 4/2012 och nr 1/2013 har stimulerat våra läsare och skribenter. Vårt budskap, att ²cancer är svamp², har dock visat sig kunna leda till missförstånd. Här ger vi en resumé över vad budskapet egentligen innebär. i menar att själva tumören till avgörande del består av mikrosvamp. Samtidigt säger vi att tumören omges av kroppsegna celler, vilka i flera fall har en förändrad genetisk uppsättning och förändrad cellfunktion. Den förändrade cellfunktionen utgörs av en helt annan energiproduktion som bygger på fermentering av glukos, bland annat på grund av att mitokondrierna har lämnat cellen till följd av dess nedsatta pH-värde. Det är någorlunda väl belagt att cellmembranet inte har samma genomsläpplighet som normala celler men ­ och det är det centrala ­ vi konstaterar att svampväxt existerar i tumören. Däremot kan vi inte fastslå orsak och verkan, utan säger att det sannolikt rör sig om en komplex växelverkan mellan olika celler och deras komponenter ­ en somatisk ekologi.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Därför orsakar vitamin C inte njursten

Nyligen kunde vi läsa om en svensk studie som kommit fram till att vitamin C ökar risken för njursten. Resultaten baserade sig på en omfattande databasregistersökning och utfallet bör därför tas med en viss nypa salt. Det finns nämligen en lång rad studier som tvärtom visar att C-vitamin minskar risken för njursten.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Genhypotesen om cancer duger inte: ­ Nu får det vara nog!

En internationell kromosomstudie som involverar omkring 1 000 forskare har kommit fram till att 80 genförändringar ökar risken för bröstcancer, äggstockscancer och prostatacancer. Ingen av forskarna kan dock visa att en plötslig förändring i en gen verkligen är den direkta orsaken till cancerväxt i en vävnad, hävdar Erik Enby i denna kritiska kommentar.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Salvestroler: Upptäckten av naturliga, cancer-dödande substanser

Salvestroler, transferfaktorer och Béres droppar är tre former av naturliga substanser. På de följande sidorna skriver Bengt Larsson om dessa. Huvudartikeln handlar om den forskning som utgår från de salvestroler som finns i skalet och skinnet på frukter och grönsaker. Dessa salvestroler kan med hjälp av ett enzym som finns i alla cancerceller men som saknas i normala celler, brytas ner till cancerdödande substanser utan att påverka friska celler.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Transferfaktorer ­ En uppdatering

Det bästa immunostimulerande preparatet mot cancer är 4Life Transfer Factor Plus Tri Factor Formula. Det ökar aktiviteten i NK (natural killer)-celler, dvs naturliga mördarceller upp till 437 procent. Förutom transferfaktorer från kolostrum och äggula så innehåller kapslarna tymusproteiner, cordyceps, IP-6, maitake svamp, betaglukaner, zink och shiitakesvamp. Vittnesmål från användare av 4Life Transfer Factor finns på en lärorik hemsida på Internet.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Béres droppar ­ en mineralblandning

Ungraren József Béres (1920­2006) var jordbruksforskare som under mer än 30 år kom att studera sambanden mellan mineraler och cancer.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Enastående översikt om hur du kan överlista din cancer

Familjerådgivaren och psykologen Tanya Harter Pierce gav 2009 ut sin bok "Outsmart your cancer" i USA. Nu har den kommit i svensk översättningen med titeln ²Att överlista din cancer. Alternativa icke-toxiska behandlingar som fungerar² (Anarchos förlag, 2013). Författaren har lagt ner stor möda på att undersöka ett trettiotal av de mest kända cancermetoder som erbjuds i USA och har på ett beundransvärt sätt undersökt det vetenskapliga underlaget.
De olika metoderna talar ett tydligt språk: de fungerar, även om ingen av dem är hundraprocentig.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Tyst vår ­ varför dör djuren i Blekinge?

Vad är det som händer med djuren i vår natur? Fåglar, fiskar och nu senast älgar dör på ett sätt som vi tidigare inte har sett. Forskare och lekmän lägger pannan i djupa veck och försöker att ta reda på vad som ligger bakom detta. En viktig faktor tycks vara brist på vitamin B1, men vad är det som gör att denna brist uppstår? Här publicerar vi en grannlaga översikt över det aktuella forskningsläget och lägger fram några tänkbara hypoteser.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Vaccinbibel för barnföräldrar: Läs den noga och ta ett välinformerat beslut

Frågan om vacciner behandlas förtjänstfullt i den nyutkomna boken
"Vaccinationer: risker och skador" (Anarchos förlag, 2012). Boken är författad av den amerikanske läkaren Mayer Eisenstein och medicinjournalisten Neil Z. Miller. Den är skriven för en amerikansk publik, men tack vare Linda Karlströms inledande kapitel, som sätter in vaccinfrågan i ett skandinaviskt perspektiv, och Peter Petterssons utmärkta översättning, blir innehållet allmängiltigt även för oss svenskar. Linda är en känd vaccinkritiker och redaktör för den läsvärda informationssajten om vacciner, "vaccin.me".

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Endast sanningen kan göra oss fria!

Trond Skaftnesmo är verksam vid The Norwegian University of Life Sciences (UMB). Han kom nyligen ut med boken "Folkefiender ­ om sannhetens pris og vitenskapens sjel". Skaftnesmo berättar om tre välmeriterade forskare som alla tre har hängts ut som lurendrejare i media. Den ene har ifrågasatt de genmodifierade grödornas säkerhet, den andre har hävdat att mobilstrålning kan leda till ohälsa och den tredje har påstått att vacciner i vissa fall kan göra oss sjuka. Sådant säger man inte ostraffat, hur välmeriterad och ödmjuk man än är som forskare.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Toxisk epistel: Varför förtigs lyckade vitaminstudier?

För några veckor sedan höll Svenska Sällskapet för Ortomolekylär Medicin (www.ortomolekylar.se) årsmöte i ABF-huset på Sveavägen i Stockholm. Jag var där i min egenskap av ledamot i sällskapets styrelse, där jag sitter tillsammans med ett gäng prominenta läkare. Jag var också där för att lyssna på två föredrag. Det ena föredraget handlade om hur viktig vattenkvaliteten är för vår hälsa. Den andra föreläsningen handlade om grundämnet litium och dess betydelse för hjärnans hälsa. Det var Mats Humble, mera känd som mister D-vitamin, som berättade om detta baktalade mineral.

Läs hela artikeln i nummer 3/2013 av 2000-Talets Vetenskap. Här beställer du den!

Startsida