Fem bästa andningstipsen för att skydda dig mot coronaviruset - Del 3

Datum: 2021-07-25  |   Författare: Anders Olsson

Denna artikel syftar till att ge konkreta, effektiva andningsrelaterade råd om vad du kan göra för att stärka din hälsa och ditt immunförsvar för att kunna bekämpa coronaviruset om du skulle bli smittad. Eftersom viruset bland annat sprids via luften och sätter sig i luftvägarna är också sättet vi andas på viktigt att belysa.


Direktlänk till: Intro | Del 1 | Del 2 | Del 3 | Del 4 | Del 5

Del 3. Förbättra din andning med Relaxator andningstränare

Relaxatorn ger ett ställbart motstånd på utandning så att utandningen förlängs. Det lägger grunden för en rytmisk, långsam, låg och liten andning. När vi andas på ett sätt som inte är optimalt lider vår kropp brist på syre. Hjärna, hjärta, muskler och ögon är alla storförbrukare av syre och en sämre syresättning har störst negativ påverkan på dessa organ och funktioner. Med Relaxatorn hamnar luften i högre utsträckning i mellangärdet vilket resulterar i ett effektivare syreupptag.

Så här sa en person - "Jag är förkyld och har haft täppt näsa och inte kunnat sova bra senaste nätterna på grund av det. I natt när jag vaknade för 5:e gången beslöt jag mig för att testa med Relaxatorn. Då jag inte kunde andas in genom min täppta näsa fick jag andas in genom munnen och ut genom Relaxatorn. Efter en stund blev näsan fri så att jag helt plötsligt kunde andas genom den. Jag fortsatte en stund till med Relaxatorn, men snart nog somnade jag och sov sedan hela natten!"

Har du ingen Relaxator? Inga problem, du kan andas ut genom ett sugrör, sammanpressade läppar eller snörpa åt i halsen och väsa ut luften, så kallad ujjajandning.

Fem viktiga fördelar med att använda Relaxator:

1. STÄRKER ANDNINGSMUSKULATUREN

Andningsmusklerna består av diafragman, som du ser på bilden, samt muskler i mage, bröst, nacke och axlar. 70–80 procent av muskelarbetet vid inandning bör utföras av diafragman, vilket gör den till vår överlägset viktigaste andningsmuskel. Faktum är att hjärtat och diafragman är de enda två muskler i kroppen som aldrig vilar. De är konstant aktiva, hjärtat med att pumpa blod och diafragman med att flytta luften in och ut ur lungorna.

När vi använder Relaxatorn gör motståndet på utandning att vi tränar diafragman och övriga andningsmuskler. När de fungerar bättre blir gasutbytet effektivare.

Gasutbytet, då kroppen tar upp syre och gör sig av med koldioxid, sker i lungornas lungblåsor, alveolerna. När vi sitter eller står finns det tack vare gravitationen mest blod i nederdelen av lungorna. Här finns även flest lungblåsor. När inandningsluften hamnar lågt ned i lungorna, ger det därför ett effektivare gasutbyte. Den stora mängden blod och lungblåsor underlättar för syret att föras över till blodet och koldioxiden att föras över från blodet till utandningsluften.

2. ÖKAR LUFTCIRKULATION I LUNGOR OCH NÄSA

En andning där inandningsluften hamnar högt upp ger inte bara ett ineffektivt gasutbyte. Det medför också att luften längre ned i lungorna blir instängd och unken, då den blir fångad på grund av att luften inte cirkulerar.

Ett optimalt luftflöde i lungorna är som vattnet i en porlande bäck. När luften blir instängd, vilket sker vid trånga luftvägar, munandning och ytlig andning, kan luften mer liknas vid vattnet i en damm, stillastående och unket.

När luftcirkulationen försämras i näsa, bihålor och lungor skapas en miljö som är gynnsam för virus och bakterier och de kan därmed föröka sig lättare. Motståndsandning med Relaxator ökar trycket i näsa och bihålor vilket leder till en ökad luftcirkulation.

3. MINSKAR STRESS VILKET BOOSTAR IMMUNFÖRSVARET

Varför är det så vanligt att vi blir sjuka till helgen eller när semestern kommer? Jo, då slappnar vi av och minskar den inre stressen, vilket i sin tur gör att immunförsvaret blir mer aktivt.

Vårt immunförsvar är nästintill lika komplext som vårt nervsystem och dess uppgift är att oskadliggöra inkräktare som finns i vår kropp. När vi upplever stress trycks immunförsvaret ned. Det är därför som stresshormoner ges till personer som genomgått organtransplantation. Då det nya organet uppfattas som en inkräktare är stresshormonernas uppgift att försvaga immunförsvaret så pass att det inte stöter bort organet.

Ett extremt exempel finner vi boken Livet måste ha mening av Viktor Frankl som överlevde tre år i koncentrationsläger. När han deporterades till Auschwitz började det med en fyra dagars tågresa i en trång vagn och endast ett mål mat under den långa resan, följt av en första selektion där 90% av de nyanlända direkt skickades till gaskammaren, vars avrättning de 10% som valts ut för att leva kunde bevittna då meterhöga eldsflammor slog ut ur skorstenarna, därefter avklädning och rakning av hela kroppen, sedan stå ute i senhöstkylan splitter naken och våt efter duschen, bli varse att minsta förseelse ledde till omedelbar hängning, och slutligen sova nio personer i en brits på 2x2,5 meter OCH trots denna extrema fysiska och
mentala stress vakna upp nästa dag utan att ens fått snuva.

När du andas ut genom motståndet i Relaxatorn så förlängs utandningen, vilket minskar stressen. Utandning är kopplat till avslappning och genom att förlänga utandningen ökar kroppens förmåga att slappna av och gå ned i varv. En förlängd utandning har också en positiv påverkan på inandningen, då luften når lägre ned i lungorna. Andningen blir också långsammare. Låg och långsam andning är motsatsen till den ytliga och snabba andningen som är starkt förknippad med stress.

4. STIMULERAR LYMFFLÖDET - VÅRT AVLOPPSSYSTEM

Ett system som är beroende av diafragmans rörelse är lymfsystemet. Alla organ i buken ger ifrån sig slaggprodukter. Lymfsystemet, som är en viktig del av vårt immunförsvar, har som uppgift att föra bort detta slagg via lymfvätskan. Vi har mer lymfvätska än blod i kroppen, men till skillnad från blodet som pumpas runt av hjärtat, saknar lymfvätskan en egen pump. Lymfvätskan får i stor utsträckning förlita sig på muskelrörelser. Därför är rörelsen i diafragman väldigt viktig för lymfsystemet, då det är en rörelse som pågår utan uppehåll.

När vi andas snabbt och ytligt minskar trycket i mellangärdet vilket försämrar hållningen. Särskilt tydligt blir detta när man sitter ned, vilket vi är många som gör i alltför stor utsträckning. Som vi gått igenom tidigare leder bröstandning till att syresättningen i blodet minskar. När diafragmans rörelse minskar försämras också lymfsystemets förmåga att leda bort restprodukter från buken.

5. BALANSERAR NERVSYSTEM VILKET GER BÄTTRE ENERGIHUSHÅLLNING

Den del av nervsystemet som kontrollerar icke-viljestyrda funktioner, exempelvis muskler i blodkärl och luftvägar, hjärtslag och matsmältning, kallas det autonoma nervsystemet. Det är uppdelat i en sympatisk, aktiverande del och en parasympatisk, nedlugnande del.

Den sympatiska delen förbereder kroppen för ökad aktivitet och är aktiv vid kamp/flykt-respons. Den parasympatiska delen influerar till vila, återhämtning och att hushålla med energi.

Hög sympatisk aktivitet är som att köra på motorvägen i 130 kilometer i timmen. Vi har tunnelseende och reagerar i stor utsträckning instinktivt på det som sker. Vi hamnar lättare i konflikter och betraktar världen genom glasögon som gör att vi upplever den som hotande och känner rädsla och oro.

Om vi i vårt dagliga liv opererar i huvudsak från sympatisk stimulering, innebär det att vi gör av med mer energi än nödvändigt. Alla känner vi till hur det är att vara sjuk och orkeslös. Anledningen är att all energi går åt till immunförsvaret för att bekämpa inkräktarna som gör oss sjuka.

Andningsträning med Relaxatorn är ett effektivt sätt att lägga ur turbon så att vi inte engagerar vårt stressystem mer än nödvändigt och därmed hushålla med energi, så att inte minst immunförsvaret kan göra sitt jobb.

Gå till Del 4: Andas dig igenom dina rädslor
Prenumerera på 2000-Talets Vetenskap så kan du ta del av djupgående artiklar om naturlig hälsa och miljö!


Startsida