Välkommen!

Detta är Sveriges mest utmanande tidskrift inom naturlig hälsa. Varje nummer innehåller spännande reportage om det senaste inom komplementär­medicin, behandlingar och tips på nya produkter.

I varje nummer finns artiklar om de verkliga sambanden mellan miljö, livsstil, gifter och sjukdom samt angelägen debatt om medicin och hälsa. Tidningen utges av en ideell förening helt oberoende av politik, religion och kommersiella vinstintressen.

NYA KLINIKER I SPIRA
19-10-22
19-10-22
19-09-15
19-09-15
MEDLEMSFÖRMÅNER
19-10-08
Ann-Charlotte Kropp i Balans, Massageteknik, Kungsbacka
19-09-09
Anita på Börringekloster, Restaurang, Svedala
19-07-02
18-12-17
Cornelias Friskvård, Samtalsterapi, yoga, Norrköping
18-12-04
Dalaglitter, Eko hudvård, Kostkonsult, Rawfoodkock, Ludvika
BOKRECENSIONER
19-12-10
Rädda din hjärna, Peter Wilhelmsson
19-02-18
18-05-11
The End Of Alzheimer's, Dr Dale Bredesen
18-05-11
In the Dark, Jason Bawden-Smith
18-05-11
Långsamt vaknar vi upp, Ingemar Wärnström
GNISTANPRISET 2018
En enhällig styrelse korade Lars Bern till årets Gnistanpristagare. Grunden för utnämningen är bland annat Lars kunnande och aktiva samhällsengagemang samt det faktum att han inte räds att säga ifrån när han anser att något är felaktigt och/eller omoraliskt.

Läs mer om Lars Bern och tidigare års Gnistanpristagarna här!

Nr 3-2019

För endast 280 kr/ år får du fyra nummer av tidningen 2000-Talets Vetenskap med intressanta och djupdykande artiklar om komplementärmedicin och alternativ vetenskap.

Som medlem i föreningen, som är politiskt, religiöst och kommersiellt oberoende, är du dessutom med och påverkar samhället mot en holistisk och naturlig syn på hälsa!


INNEHÅLL I NR 3-2019

Avsaknad av vårdetik samt brott mot EU-rätten i KAM-utredningen, del 1

Sara Boo i NHF Sweden och Michael Zazzio har arbetat med en analys av den komplementär- och alternativmedicinska utredningens lagförslag som presenterades av regeringen den 5 juni i år. Här kommer den första artikeln av två om utredningens lagförslag som har lagts fram av Kjell Asplund, före detta generaldirektör på Socialstyrelsen.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Bokrecension: Och cancern bara försvann, en självupplevd historia

Sven Erik Nordin är mannen bakom bloggen Svara doktorn. Sven Erik
Nordin har under de senaste åren, sedan han själv blev av med sin cancer,
varit en mycket aktiv debattör och opinionsbildare. Hans råd om kosttillskott
har räddat livet på många cancerpatienter, och allt fler börjar att inse att den
offentliga sjukvårdens cancervård kanske ändå inte ger det absolut bästa
behandlingsresultatet.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Några grundregler i somatisk ekologi

Samspelet mellan alla okända partiklar och strukturer å ena sidan och somats celler å andra sidan i såväl blodplasma som övrig kroppsvätska sammanfattas under rubriceringen ”somatisk ekologi”. Om detta samspel leder till hälsa eller sjukdom diskuterar Erik Enby i sin artikel. Vid hälsa karaktäriseras samspelet som symbios och vid sjukdom som dysbios. Erik Enby tar även upp betydelsen av dysbiotisk föda, och dysbiosens allvarlighetsgrad förklaras ingående liksom den allopatiska uppfattningen om blodet och dess sammansättning.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Binjurenedsättning samt kortisolbrist – del 2

Bakom den alarmerande ökningen av utmattningssymptom står bland annat stress och föroreningar i vår miljö. För många är det dock svårt att identifiera orsakerna bakom symptomen och ännu svårare att åtgärda dem genom att möblera om i sina liv, relationer och arbetssituationer. I denna sista del av artikelserien kommer den belgiske läkaren Thierry Hertoghe att visa hur
dessa människor med naturliga metoder och genom tillskott av kortisol enkelt och snabbt kan komma ur långvarigt lidande och öka sin livskvalitet.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Fattigpensionärernas egen husläkare, del 1

När den statliga pensionen börjar understiga hälften av slutlönen, så tvingas många av Sveriges fattigpensionärer att dra åt svångremmen och minimera besöken hos tandläkare, läkare och optiker. Kostnaderna för naturmediciner och hälsokurer kan också bli oöverstigliga – så, det gäller att till varje pris hålla sig frisk med både bra och billiga metoder.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Bokrecension: Rädda din hjärna nu, ett funktionsmedicinskt perspektiv

Peter Wilhelmssons och Hayde Bolouris bok ”Rädda din hjärna” är en rejäl tegelsten på nästan 500 sidor, men den känns trots sin längd inte särskilt tung att läsa – nej, inte alls, faktiskt. Det är snarare med lätthet som man tar sig igenom den tjocka boken. Jag själv läste igenom den en solig sommardag i juni och fick efter genomläsningen med mig en massa nytt i bagaget trots att
jag redan tidigare hade studerat mycket inom detta medicinska område.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Ett nytt certifieringsprogram för hampaolja gagnar både tillverkare, vårdgivare och konsumenter – del 1 av 3

CBD-oljans positiva effekter har under de senaste decennierna blivit allt mer känd bland gemene man. Detta har fått läkemedelsindustrin att lobba för att få myndigheterna att ta i med hårdhandskarna för att förbjuda olika produkter som innehåller CDB (cannabidiol). I många länder har dessa förbud redan förverkligats samtidigt som lagstiftningen i stället luckras upp
i andra länder. I och med denna artikelserie som är författad av Chris D Meletis, ND, sprider 2000-Talets Vetenskap kunskap om CBD och om sådant som skapar en möjlighet för att CBD-produkter legaliseras runtom i världen.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Barnens hälsa, trygghet och säkerhet sätts inte i det främsta rummet – del 1

Gullian kämpar för sin sons liv och hälsa. Efter att ha sett till att få ensam vårdnad om pojken, så misstänks pappan på goda grunder för misshandel och sexuellt utnyttjande. Den här artikeln utgör ingen trevlig läsning, men det som här beskrivs är verifierat genom ljudupptagningar, vittnesintyg och bilder. Barn misshandlas, våldtas och skadas allvarligt, men trots det så fungerar i många fall inte den samhällsorganisation som ska fungera som samhällets skyddsnät. Det är därför viktigt att lära sig att se tecken på att barn far illa.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Förvaltningsdomstolen undanröjde Kristianstads kommuns avvisning av Filippas ombud

Kristianstads kommun avvisade Michael Zazzio som ombud för Filippa. Det skulle komma att visa sig vara ett felaktigt beslut. Kommunens tjänstemän och jurister saknar kunskap om den gällande lagstiftningen, och bland annat av den anledningen brister kommunens verksamhet när det gäller omsorgen och socialförvaltningens beslut och ingripanden.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Hat och hot riktas mot Stefan Whilde för hans barnbok som bokhandlare bojkottar

Bokens tre första upplagor är redan slutsålda. Hur många exemplar som har sålts vill inte Stefan Whilde avslöja, eftersom han och förlaget inte vill att VoF:are och andra meningsmotståndare skall veta i hur stor mängd som boken verkligen säljs, men Whilde tillstår att den säljs i stor mängd.

Läs hela artikeln i det senaste numret av 2000-Talets Vetenskap!

Startsida